Impactmeting voor Centres of Expertise

30-11-2020

#Samenwerken #Centres of expertise #Bijeenkomst

Inmiddels zijn er al meer dan vijftig actief: Centres of Expertise (CoE), samenwerkingsverbanden tussen kennisinstellingen, het bedrijfsleven en de overheid met een scherpe focus op het vinden van oplossingen voor praktische, maatschappelijke vraagstukken. Daarmee heeft het praktijkgericht onderzoek een vaste plek in het hbo en helpen hogescholen bij het vormgeven van hun speerpunten en zwaartepunten. Op 9 november kwam een groot deel van hen bijeen om de laatste ontwikkelingen met elkaar te delen.

De Centres die al langer aan de weg timmeren groeien in activiteiten, bereik, impact en ook complexiteit. En daarnaast zien nog steeds nieuwe CoE’s het licht. Zo bleek uit een recent gehouden inventarisatie van de Commissie Reiner. De commissie is onder de indruk van de veelheid en rijkheid aan innovatiecentra die de afgelopen jaren zijn opgezet, maar waarschuwt ook voor versnippering. En dat maakt de behoefte aan landelijke afstemming en coördinatie alleen maar groter. Goed nieuws voor Katapult, want het netwerk werkt juist aan deze landelijke afstemming en faciliteert een lerende infrastructuur voor de directeuren van CoE’s; onder andere in peer reviews die ze bij elkaar uitvoeren en in het meedenken met nieuwe CoE’s in oprichting over te maken ontwerpkeuzes.
Tijdens de digitale bijeenkomst op 9 november lag de focus op twee onderwerpen:

1. Een toelichting door Frank van der Zwan, Vereniging Hogescholen (VH) op de implementatie van het rapport van de Commissie Reiner in het hernieuwde verenigingskader en
2. Een informele bijpraat in kleine groepjes over de vraag 'hoe het eigen CoE te positioneren en profileren en de meerwaarde vast te houden in deze tijden'

Over peer reviews en impactmeting

Samen met Katapult ontwikkelden de CoE-directeuren een monitorinstrument (“impactmeting”) en een peer reviewmodel en brachten dat ook in praktijk. Deze instrumenten hebben nu een plek in het hernieuwde verenigingskader CoE: "de wijze waarop Centres de kwaliteitsbewaking van hun publiek‐private en publiek‐publieke samenwerking vorm geven, is doormiddel van peer reviews". Het peer review model van Katapult staat hiervoor model. En: “Daarnaast wordt er tweejaarlijks gemonitord hoe de Centres of Expertise zich ontwikkelen en welke impact zij realiseren. Katapult ontwikkelde hiervoor in samenspraak met vertegenwoordigers van Centres en hogeschool‐  kwaliteitsmedewerkers een vragenlijst die de impact van de Centres of Expertise in kaart brengt.” Lees meer hierover

Wil je een peer review met en door collega’s? Neem contact op met Sander van der Ham (s.vanderham@ptvt.nl; 061080505).

Over een landelijk kennisnetwerk en thematafels

Frank kondigde de ontwikkeling van een landelijk kennisnetwerk van CoE’s aan, waarbij zogeheten thematafels georganiseerd worden. Doel hiervan is om voor een betere afstemming van activiteiten binnen het hbo te zorgen, en tegelijkertijd meer (gezamenlijke) aansluiting te vinden bij maatschappelijke uitdagingen. Scienceguide – ook aanwezig op de bijeenkomst – schreef er een artikel over.

Over de subsessies

Na het plenaire deel werden in kleinere groepjes onder leiding van een CoE directeur ervaringen uitgewisseld en boeiende discussies gevoerd. Bijvoorbeeld over verhoudingen tussen lectoren en CoE’s, over governance en financiering. En uiteraard werden contacten uitgewisseld om verder door te kunnen praten.  

In het voorjaar van 2021 vindt de volgende bijeenkomst plaats. Tot dan!

 

Deel op Facebook Deel op Twitter Deel op LinkedIn Deel via WhatsApp

Laat een reactie achter