Innovatiewerkplaats

30-09-2019

Kennis over pps #Business modellen #Samenwerken

Community of practice

In het businessmodel ‘innovatiewerkplaats’ werken kennis- en onderwijsinstellingen en bedrijven samen in een netwerk gericht op open innovatie en co-makership. Zij werken gedurende meerdere jaren samen rond een thema of vraagstelling. Dit wordt ook wel community of practice genoemd. Kenmerkend is een programmatische aanpak rond grotere vraagstukken. De resultaten zijn innovatieve producten, processen en diensten.

Key partners

De innovatiewerkplaats is een netwerkorganisatie. Partners kijken twee of drie jaar verder en nemen de opgedane kennis mee in hun eigen innovatiepijplijn.

Key resources

In de innovatiewerkplaats is een doorlopende stroom van studenten en innovatieteams aanwezig die deelnemen aan projecten of opdrachten. De betrokken onderzoekers van bedrijven en onderwijsinstellingen zorgen voor continuïteit in het programma. Bedrijven komen niet alleen kennis halen, maar dragen ook bij aan de resultaten van de innovatiewerkplaats.

Open innovatie

De innovatiewerkplaats is een open innovatieomgeving of proeftuin. Dat werkt alleen als alle partijen willen samenwerken en niet (als concurrenten) vooraf dichtgetimmerde IP-contracten willen aangaan. Het is belangrijk hiermee bij de keuze van de partners rekening te houden.

Verdienen & verduurzamen

Vanwege de langeretermijnaanpak werkt een lidmaatschapsmodel voor dit businessmodel het beste met afspraken over zowel in-kind- als in-cash-bijdragen.

Thema-aanpak

Door de focus op een specifi ek thema werkt de innovatiewerkplaats vaak ook als loket voor andere partners die op dat thema willen aansluiten of kennis willen ontwikkelen.

Lees ook