Wij maken op onze website gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies voor het bijhouden van statistieken (de cookies van Google Analytics zijn volledig geanonimiseerd) om voorkeuren op te slaan, maar ook voor marketingdoeleinden. Als je akkoord gaat met ons gebruik van cookies, klik dan op 'Cookies toestaan'. Lees hier onze cookieverklaring.

Cookies toestaan Weigeren

Investeren in vakmensen via het Groeifonds

20-10-2022

Overheid #Nieuws

In januari 2023 opent de 3e ronde van het Nationaal Groeifonds, waarin wordt geïnvesteerd in projecten die zorgen voor economische groei voor de lange termijn. Belangrijk aandachtspunt voor de adviescommissie NGF zijn investeringen in vakmensen. Alleen al voor de energietransitie komen we tienduizenden vakmensen tekort. Zonder vakmensen kunnen de mooie plannen die er liggen niet tot uitvoering worden gebracht.

Intensievere samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven
De commissie geeft aan een sterkere focus te willen op het opleiden vakmensen, bijvoorbeeld door in te zetten op leven lang ontwikkelen en relevante en aantrekkelijke mbo-opleidingen. Daarmee kan ook een sterkere verbinding tot stand komen tussen innovatie en onderwijs. Daarbij kan worden voortgebouwd op bestaande regionale publiek-private structuren: “Succesvolle innovatie leidt tot duurzaam verdienvermogen als wordt ingezet op kennisontwikkeling én kennisdeling” (adviesrapportage NGF, april 2022).

Handreiking voor human capital: inzet in de hele onderwijskolom
Samen met de stafdirectie van het Groeifonds heeft het Platform Talent voor Technologie een handreiking human capital ontwikkeld die op 28 september tijdens de Groeifondsbijeenkomst ‘onderweg naar baanbrekende voorstellen’ is gepresenteerd. Opgeroepen wordt om te investeren in vakmensen, maar daarbij nadrukkelijk aan te sluiten op de vele regionale publiek-private initiatieven die er al zijn. “Investeren in vakmensen vereist een lange adem, en begint al bij het basisonderwijs. Door nu te investeren in voldoende technici in de hele onderwijskolom, kunnen we gezamenlijk de tekorten terugdringen”, aldus Beatrice Boots.

Een goed voorbeeld is het al toegekende voorstel GroenvermogenNL, (GVNL) met een totaalbudget van 838 miljoen voor opschaling, R&D en 50 miljoen voor investeringen in onder meer professionals en vakmensen door regionale publiek-private samenwerking en in de ontwikkeling van lesmateriaal over waterstof in samenwerking met Jet-Net. “Hiermee wordt de verbinding gelegd tussen innovatie en onderwijs, en werken we aan een gecoördineerde aanpak voor de hele energietransitie”, aldus Marsha Wagner, programma directeur HCA Topsector Energie / GVNL.

Werk aan de winkel
De techniek en IT sector komen de komende jaren handen en voeten tekort, en daardoor zijn we niet in staat de grote uitdagingen zoals de energietransitie en digitalisering te kunnen realiseren. Het ziet er naar uit dat deze tekorten nog een lange tijd zullen aanhouden. Uit recent onderzoek van Motivaction, in opdracht van Platform Talent voor Technologie, blijkt dat hoewel de keuze voor een technisch profiel achterblijft, er wél veel interesse is bij leerlingen. Om het potentieel voor de keuze van technische profielen te benutten moeten scholen en bedrijven samen aan de slag. Er liggen kansen in meer aandacht voor vernieuwing van de beroepspraktijk, LOB en keuzeadvies.

Meer informatie
Potentiële indieners die op zoek zijn naar ervaringen en tips om de kwaliteit van hun projectvoorstel naar een hoger niveau te brengen en/of nog op zoek zijn naar samenwerkingspartners om hun voorstel mee in te dienen kwamen 28 september bijeen op een speciale bijeenkomst van het Nationaal Groeifonds. De handreiking human capital is hier te downloaden