Investering van €15,9 miljoen in Regionaal Investeringsfonds mbo

23-05-2017

Overheid #RIF

Goed nieuws! 15 samenwerkingsverbanden tussen mbo-scholen en bedrijven krijgen €15,9 miljoen om de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt in de regio te verbeteren. De meeste aanvragen zijn gericht op techniek, procesindustrie en bouw.

Katapult heet alle 15 goedgekeurde RIF-aanvragen natuurlijk van harte welkom!  De investeringen komen uit het Regionaal Investeringsfonds mbo. Aangevuld door regionale overheid en bedrijfsleven gaat het om een totale investering van ruim €49 miljoen. 
 
Minister Bussemaker: “Door deze samenwerking zorgen we dat de toekomstige werkgevers bij de school binnenkomen en dat studenten goed voorbereid zijn op de arbeidsmarkt. Tegelijkertijd blijft het onderwijs zich vernieuwen door te investeren in apparatuur en onderwijsmethoden. Deze investeringen zijn dus in ieders belang.”
 
Doel van het fonds is mbo-studenten nog beter voor te bereiden op de huidige en toekomstige arbeidsmarkt, door hen al tijdens hun studie te laten werken met state of the art-technieken en -methoden. In deze ronde zijn de meeste aanvragen gericht op techniek, waar vanuit het bedrijfsleven dringend behoefte aan is, en drie aanvragen gericht op de zorg. 
 
Zo gaat het Noorderpoort college met het samenwerkingsverband ‘NetwerkZON’ een totaalaanbod aan opleidingen in de zorg en welzijn organiseren in Groningen, Drenthe en Noord-Overijssel. NetwerkZON is uniek in het rijtje. Het is de eerst toegekende doelmatigheidsaanvraag! Gericht op uitstroomprofielen tussen scholen als uitbreiding op de eerder toegekende PPS. Het NOVA college in Haarlem zet met ‘Smart Makers Education’ in op continue ontwikkeling van onderwijs in technologie en het promoten van ICT-technische beroepen in het vo, mbo, hbo en het basisonderwijs. Het Alfa College (Groningen) zet met het project ‘Fieldlab PracTICe’  in op betere aansluiting op de regionale arbeidsmarkt in de bouw- en installatietechniek en grijpt bovendien de lokale situatie aan om de kennis te vergroten van aardbevingsbestendig, energieneutraal en levensloopbestendig bouwen.
   
Nadat een tussenevaluatie liet zien dat het fonds succesvol is, stelde minister Bussemaker onlangs €25 miljoen beschikbaar om het fonds met een jaar te verlengen. Samenwerkingsverbanden van scholen en bedrijven hebben daarmee in 2018 ook nog de mogelijkheid om plannen in te dienen voor het fonds. 

Deel op Facebook Deel op Twitter Deel op LinkedIn Deel via WhatsApp

Laat een reactie achter