Inzet van studenten

30-09-2019

Pps-activiteiten #(Praktijkgericht) onderzoek #Innovatie beroepspraktijk

Werven, selecteren en plaatsen

Dit businessmodel draait volledig rondom het inzetten van studenten voor allerlei soorten werk en onderzoek in de praktijk. Daarbij staat het leerproces van de studenten centraal, niet het kortetermijn-‘productiewerk’ van bedrijven. De PPS heeft een aantal accountmanagers die de studenten persoonlijk kennen en begeleiden. Die accountmanagers hebben ook een uitstekend netwerk in het bedrijfsleven. De PPS werft,selecteert en plaatst de studenten. Een talentscout werft studenten die binnen de PPS voor bedrijven aan de slag gaan; zij worden vervolgens intensief begeleid. Ook pas afgestudeerden kunnen via de PPS bij bedrijven worden geplaatst. In dit model kan worden samengewerkt met talentenprogramma’s van bedrijven zelf, uitzendbureaus en werving- & selectiebureaus.

Voorbeelden van proposities

Studenten (op mbo- en hbo-niveau) gaan in diverse vormen via de PPS aan de slag in het bedrijfsleven. Denk aan werkstages, afstudeerplekken, leerwerkplek en traineeships. De studenten komen in dienst van de PPS. Bedrijven kunnen via de PPS toptalenten vinden en hen tijdelijk aan hun organisatie binden met een betaalde leer-werkplek,stage of afstudeeropdracht.

Aannames over mogelijke marktvraag

Bedrijven zijn op zoek naar talentvolle studenten die direct binnen hun organisatie aan de slag kunnen.
Ambitieuze studenten zijn op zoek naar de beste stage, afstudeer- of leer-werkplek om hun loopbaan direct succesvol te kunnen starten.

Verdienen & verduurzamen

De bedrijven betalen de PPS voor de inzet van studenten. De afrekenwijze verschilt per geval. Er kan een vergoeding per maand zijn wanneer de student in een meer operationele omgeving wordt ingezet, maar ook een fixed fee wanneer sprake is van onderzoeksopdrachten.

Lees ook