Kabinet zet in op versnellen digitalisering van het mkb

02-12-2022

Overheid #Mkb #ICT #Nieuws

Het kabinet zet in op het versnellen van digitalisering door het mkb. Dit is één van de opgenomen ambities in de kabinetsstrategie Digitale Economie van minister Micky Adriaansens van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, waarmee de ministerraad onlangs heeft ingestemd.

Minister Adriaansens: “Digitalisering is samen met verduurzaming de drijvende kracht achter onze toekomstige banen en inkomsten. Daarom stelt het kabinet ambitieuze doelen. Nederland hoort nu bij de wereldtop, maar stilstand is achteruitgang. Daarom gaan we investeren in technologieën als kunstmatige intelligentie en quantum, maar ook in een sterke en betrouwbare vaste en mobiele infrastructuur. En onze ambities leiden ook tot een actievere overheidsinzet op scholing, cyberveiligheid en beter werkende digitale markten met voldoende concurrentie en consumentenbescherming.”

Met deze strategie wil de minister werken aan een weerbare, ondernemende, vernieuwende en duurzame digitale economie, waarin iedereen in Nederland mee kan doen.
Deze strategie is uitgewerkt rondom vijf prioritaire thema’s (pijlers):

1. Versnellen digitalisering van het mkb
De kabinetsambitie is om in 2030 bij de Europese top-3 te behoren wat betreft de toepassing van digitale technologieën door het mkb. Dat betekent dat 95% van het Nederlandse mkb tenminste een basisniveau van digitalisering toepast ten opzichte van 75% nu.

2. Stimuleren digitale innovatie en vaardigheden
Digitale technologieën bieden kansen op economische groei. Daarom gaat het kabinet extra investeren in innovatie via bijvoorbeeld quantum, kunstmatige intelligentie en toepassingen die 5G en 6G communicatietechnologie gaan gebruiken. Daarnaast zorgen digitale vaardigheden voor een toekomstbestendige arbeidsmarkt. Er is nu nog een serieus tekort aan ICT- en technisch personeel. Door in te zetten op omscholingsprogramma’s, ondersteuning van alternatieve vormen van opleiding en het integreren van digitalisering in het onderwijs, zoals met het Nationaal Onderwijslab AI, streeft het kabinet naar één miljoen digitaal geschoolden in 2030.

3. Creëren juiste randvoorwaarden goedwerkende digitale markten en diensten
De regelgeving in de digitale economie ondergaat de komende jaren grote veranderingen. Daarom zet het kabinet in op effectieve implementatie, toezicht en handhaving van Europese regelgeving en waar nodig door in Brussel, zoals met de Digital Markets Acts (DMA), Digital Services Act (DSA) en Data Act, intensief te sturen op de juiste balans tussen regulering en innovatie.

4. Behouden en versterken digitale infrastructuur
De Nederlandse digitale infrastructuur (vaste en mobiele netwerken, zeekabels, internetknooppunten) zorgt voor vrijwel overal en altijd snelle toegang, is veilig en betrouwbaar. Het kabinet wil dit zo houden en verder uitbouwen.

5. Versterken cybersecurity
Digitale veiligheid moet een dagelijks onderdeel zijn van het ondernemerschap van kleine en grote bedrijven. Cyberincidenten hebben gevolgen voor eigen processen, voor hun klanten en soms zelfs voor grotere delen van de maatschappij als een bedrijf of productieproces stil komt te liggen.

Benieuwd naar de volledige kabinetsstrategie? Bekijk deze hier.

Deel op Facebook Deel op Twitter Deel op LinkedIn Deel via WhatsApp

Laat een reactie achter