Wij maken op onze website gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies voor het bijhouden van statistieken (de cookies van Google Analytics zijn volledig geanonimiseerd) om voorkeuren op te slaan, maar ook voor marketingdoeleinden. Als je akkoord gaat met ons gebruik van cookies, klik dan op 'Cookies toestaan'. Lees hier onze cookieverklaring.

Cookies toestaan Weigeren

Kansrijk opleiden; het verbeteren van de aansluiting tussen mbo en de arbeidsmarkt

18-12-2023

Overheid #Mbo-initiatief #RIF

Vorige week is de Kamerbrief over Kansrijk opleiden; het verbeteren van de aansluiting tussen mbo en de arbeidsmarkt gepubliceerd. De brief benadrukt het belang van een kansrijke toekomst voor mbo-studenten, met de arbeidsmarkt als focus. De huidige samenwerking tussen mbo-instellingen en het bedrijfsleven wordt geprezen, maar er wordt erkend dat niet elke student duurzaam werk vindt. De aansluiting tussen het mbo en de arbeidsmarkt moet nog beter, want:

  • Afgestudeerden hebben ongelijke kansen op de arbeidsmarkt
  • Er is veel talent nodig voor maatschappelijke opgaven
  • (Technologische) ontwikkelingen gaan snel

En daarom worden er meerdere acties uit de Werkagenda ontwikkeld die gericht zijn op het verbeteren van de aansluiting tussen het mbo en de arbeidsmarkt. Deze acties bestaan uit 4 fases:

  • Fase 1: Studenten maken een passende studiekeuze uit een kansrijk opleidingsaanbod.
  • Fase 2: Studenten leren relevante vaardigheden en kennis voor de toekomstige beroepspraktijk (en samenleving), op school en in de praktijk.
  • Fase 3: Studenten bereiden zich voor op de overstap van onderwijs naar arbeidsmarkt of vervolgopleiding. Studenten die dat nodig hebben ontvangen extra ondersteuning.
  • Fase 4: Studenten worden gestimuleerd zich een leven lang te ontwikkelen

Waarbij fase 4 de actie heeft om zich te focussen op de tekortsectoren dmv het Regionaal Investeringsfonds mbo. Het bieden van een relevante en up-to-date opleiding aan studenten vraagt om samenwerking. Samenwerkingsverbanden van scholen, werkgevers en regionale overheden kunnen via de subsidieregeling Regionaal Investeringsfonds mbo (RIF) aanvragen indienen om de aansluiting van het mbo op de arbeidsmarkt te verbeteren. De subsidie kan worden gebruikt voor bijvoorbeeld curriculumvernieuwing, state-of-the art leermiddelen of de professionalisering van docenten. In de tweede ronde van 2023 is er een bedrag van €8,5 miljoen toegekend aan negen projecten. De meeste projecten richten zich op vraagstukken rond klimaat, techniek en zorg. Zo stimuleert het project ZorgTechNext het gebruik van nieuwe technologieën in de gezondheidszorg, waardoor cliënten meer gepersonaliseerde zorg ontvangen en hun zelfredzaamheid groeit. Het RIF al zich nog sterker richten op de bijdrage van het mbo aan de maatschappelijk opgaven rond klimaat, digitalisering en zorg. In de periode 2024- 2027 is er via het RIF in totaal een bedrag van € 120 miljoen beschikbaar. Samenwerkingsverbanden krijgen meer ruimte om op basis van de eigen specifieke (regionale of sectorale) context een invulling te kiezen. Ook zijn er wijzigingen doorgevoerd in de aanvraag- en beoordelingsprocedure die de regeling gebruiksvriendelijker maken. In januari 2024 wordt de vernieuwde RIF-regeling opengesteld.