Katapultdag bedrijven 2017

Op de Katapultdag op 30 november 2017 stond samenwerking tussen bedrijfsleven en (hoger) beroepsonderwijs centraal..Katapult is een netwerk van meer dan 150 samenwerkingsverbanden tussen onderwijs en werkgevers. Er participeren inmiddels 50.000 studenten, 6000 bedrijven en 4.000 docenten.

Aanspannen & richten
De afgelopen jaren zijn er grote stappen gezet met de vorming van regionale publiek-private samenwerkingsverbanden tussen onderwijs en bedrijfsleven. De activiteiten hierbinnen gaan (veel) verder dan stages en input op het curriculum (resultaten en cijfers).

Op deze bedrijvendag ging het om de toegevoegde waarde vanuit bedrijfsoogpunt: voldoende technische instroom, samen innoveren (cocreatie van kennis), toegang tot bij- en nascholing, topopleidingen in de eigen regio. Onderwijs en organisaties - van MKB tot multinational en van techniek tot zorgsector - wisselden tijdens de Katapultdag ervaringen en kennis uit, vonden en hielpen elkaar zo verder.

Beweeg je mee?
En het moet nog beter. Technologische én sociaal-maatschappelijke veranderingen gaan razendsnel. Meer samenwerking tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven is noodzakelijk om de komende jaren voldoende goed opgeleid personeel te houden en nieuwe kennis en oplossingen te ontwikkelen. We werken aan concrete ambities voor de komende vijf jaar op basis van urgente vraagstukken van sectoren. Hoe richten we leren en onderwijs in om ook aan te sluiten op de behoefte van werkgevend Nederland in 2025? Wat heeft ondernemend Nederland nodig? Op de Katapultdag werkten we onder leiding van Harm Edens met experts uit onderwijs en bedrijfsleven aan concrete acties om het beroepsonderwijs van de toekomst vorm te geven.

O.a. Hans de Jong (president Philips NL), Ingrid Thijssen (CEO Alliander), Doekle Terpstra (aanjager Techniekpact en Zorgpact), Godfried Kaanen (voorzitter Metaalunie) en Aad Veenman (boegbeeld topsector Logistiek, namens Topsectoren) spraken hun ambities uit op de Katapultdag. Beweeg je mee met deze boegbeelden en ambassadeurs uit diverse sectoren?

 

Ja, ik doe mee (bedrijven)   Ja, ik doe mee (samenwerkingsverband)

Contact
Katapult
Oranjebuitensingel 6
2511 VE Den Haag

070-3119717
hallo@wijzijnkatapult.nl