Beschrijving 4 inspirerende routes

Sabrina Schippers 24-05-2018 575 keer bekeken

Tijdens de Katapultdag on tour zijn er 4 inspirerende routes.

1. SMART ROUTE:
In de landen om ons heen pakken bedrijven snel nieuwe technologieën op die bij ons nog wat aarzelender worden doorgevoerd. Bedrijven wachten vaak te lang af en onderwijs is vaak reactief ingesteld. Durven! Daar gaat het om! In het Smart Industry Fieldlab 3D Makers Zone werken bedrijven en onderwijs al samen op het gebied van innovatie met 3D-printing, virtual reality, robotica, internet of things en emerging materials.

 • 13:30 uur - Hoe Smart Industry Fieldlab 3D Makers Zone samenwerkt met onderwijs

  • Laat je inspireren in het Fieldlab 3D Makers Zone in Haarlem. Hier krijg je te horen en te zien hoe de 3D Makers Zone d.m.v. PPS Smart Makers Education (SME) de samenwerking op het gebied van innovatie oppakt in samenwerking met bedrijven en onderwijsinstellingen. Met behulp van kennisdeling, lesmateriaalontwikkeling en echte gezamenlijke innovatie d.m.v. het Makathon concept en projecten is een unieke samenwerking tussen bedrijven en onderwijsinstellingen in deze regio een feit.

  • De arbeidsmarkt van morgen vraagt om een ander type medewerker, de zogeheten T-Shaped professional. Het practoraat Smart Technology Skills van SME doet praktijkonderzoek naar werkvormen voor opleiden van deze medewerkers in samenwerking met het bedrijfsleven. Deze middag neemt practor Tom Hogendoorn je mee in zijn onderzoeksresultaten tot op heden.

 • 15:15 uur - vertrek in bus naar duinen van Drinkwater en Natuurbedrijf PWN

 • 15:30 uur - Hoe elk bedrijf innovatie kan organiseren i.s.m. onderwijs

  • In een omgeving waar water en natuur samen komen laat PWN Smart innovations zien die mede door onze samenwerking met Smart Makers Education zijn ontstaan.

  • De innovaties worden gedemonstreerd door betrokkenen in het innovatie traject.

 • 17:00 uur - afronden start avondprogramma Katapult on Tour

Challenge: Hoe maak je onderwijs in samenwerking met bedrijfsleven als je niet weet welke kennis/vaardigheden straks gewenst zijn.

 

2. INDUSTRIE 4.0 ROUTE:

Technologie is in de IJmond overal zichtbaar. De sterke aanwezigheid van de maak- en onderhoudsindustrie zorgt voor veel technologische en innovatieve kennis. Techport is de regionale pps dat zich sterk maakt voor de toekomst van deze unieke en duurzame maak- en onderhoudsindustrie.

Tijdens de Katapult 2-daagse neemt Techport jou mee in de wereld van industrie 4.0. Ontdek hoe robots en big data niet meer weg te denken zijn binnen de maakindustrie. Beleef hoe dit in de praktijk wordt toegepast in het net nieuw geopende Field Lab Smart Maintenance en neem een kijkje in de praktijk bij Tata Steel. En leer wat dit betekent voor een leven lang ontwikkelen en het beroepsonderwijs.

Onderdelen programma:
Introductie Techport
Bezoek Tata Steel – Koudbandwalserij
Rondleiding Techport Field Lab Smart Maintenance
Presentatie over koppeling Field Lab en onderwijs + introductie case

Programma:

11.45 uur Verzamelen 3D Makerszone en eten / ophalen lunchpakket
12.00 uur Vertrek bus richting Tata Steel
12.30 uur Welkom  en uitleg programma – Congrescentrum Tata Steel
12.40 uur Introductie Field Lab  – wat is het Field Lab, wat gaan we daar doen etc?
13.15 uur Uitleg case voor volgende dag
13.30 uur PBM’s aantrekken – Congrescentrum Tata Steel
13.40 uur Vertrek bus naar Koudband
14.00 uur Start rondleiding (3 groepen van 20 personen bezoeken use cases Koudband)
15.30 uur Vertrek bus naar Field Lab
15.45 uur Drankje en rondleiding Field Lab met hele groep – uitleg over Field Lab / kijken in het Field Lab
16.00 uur Officiële opening Field Lab (met oa. Theon Henrar)
16.40 uur Vertrek naar 3D Makerszone (bus of met eigen vervoer)
17.00 uur Aankomst bij 3D Makerszone

Challenge: Hoe kunnen opbrengsten uit field labs rechtstreeks worden doorvertaald in beroepsonderwijs én leven lang ontwikkelen programma's?

 

3. ENERGIE ROUTE:
Maak kennis met duurzame innovaties en spelers in Noord-Holland Noord op het snijvlak van duurzame energie en kennis/onderwijs. We starten bij Gebouw C van Inholland waar innovatieve bedrijven samenwerken met onderwijs. Je krijgt een introductie over TerraTechnica en loopt door de energiebeurs. Daarna zijn we te gast bij ECN part of TNO in Petten om de horen over hun innovatieprogramma’s en bezoeken we de lab-faciliteiten.

De TerraTechnica Energiebeurs:
In de centrale hal van Gebouw C plaatsen we verschillende stands waar projecten en activiteiten worden gepresenteerd:

Planet Texel. Een werkweek op Texel waar 40 studenten van verschillende studierichtingen van Inholland hebben gewerkt aan een zelfvoorzienend Texel.
Project Huisduinen. Studenten van verschillende studierichtingen gaan aan de slag om de gemeenschap Huisduinen (nabij Den Helder) toekomstbestendig en duurzaam te maken.
Symphony Wavepower. Onze partner Teamwork Technology ontwikkelt een turbine die energie opwekt uit golven.
Blue Heart Energy. Onze partner Teamwork Technology ontwikkelt een thermo akoestische warmtepomp voor de bebouwde omgeving.
Onze incubator IDEA presenteert zich samen met een startup ondernemer.

Programma:
11:30     Verzamelen bij 3D Makerszone
11.45     Vertrek (met broodje): Energieroute naar Inholland: Bergerweg 200, Alkmaar
12.30     Introductie TerraTechnica (Petra)
12.40     De TerraTechnica Energiebeurs
13:30     Dialoogsessie
13.50     Afronding
14:00     Vertrek naar ECN part of TNO, Westerduinweg 3, Petten
14:45     Aankomst met koffie en thee
15.00     Welkom en presentatie Innovatieprogramma’s ECN/TNO (Harm Jeeninga)
15.30     Presentatie en rondleiding (zeewier?)lab-faciliteiten
16.15     Terugreis
17.15     Aankomst 3D Maker zone

Challenge: Hoe zorgen we ervoor dat multidisciplinaire energievraagstukken en praktijkgericht innoveren direct terug worden gebracht in het beroepsonderwijs?

 

4. ZORG ROUTE:
We zijn te gast bij Viva! Zorggroep en de Hartekamp Groep in samenwerking met Nova College en andere instellingen hebben zij de praktijkroute ontwikkeld. Bij de praktijkroute volgen studenten vanaf de eerste dag hun opleiding, de lessen en de stage, grotendeels in de instelling. Bij de Hartekamp Groep worden we meegenomen in de innovatieve werkvorm: Makathon Zorg en Welzijn. We sluiten de middag af bij het Nova College in Haarlem waar nu hard wordt gewerkt aan de Zorg Campus van de toekomst!

Programma:
12:30 uur ontvangst 3D Makers Zone in Haarlem
12:45 uur vertrek in bus naar Viva Zorggroep

We gaan naar: Thuiszorg ViVa! Zorggroep - Parlevinkerstraat 23. 1951 AR Velsen-Noord

13:15 rondleiding Viva Zorggroep en informatie praktijkroute

Viva! Zorggroep verzorgd thuishulp en woonvoorzieningen in de regio Haarlem-IJmond. Samen met het Nova College leiden zij verzorgende en verpleegkundigen op in de praktijk. We worden meegenomen in de ontwikkeling van de praktijkroute en vragen waar nu nog aan wordt gewerkt. Bijvoorbeeld hoe kun je de ontwikkeling van een medewerker (ruim) na diplomering vormgeven rekening houdend met alle uitdagingen en (technologische) innovaties waar de zorg mee te maken heeft.

14:15 uur vertrek in bus naar Hartekamp Groep
We gaan naar: Hartekamp Groep – Herenweg 5, 2105 MB in Heemstede

14:45 uur rondleiding Hartekamp Groep, toelichting Makathon Zorg en Welzijn
De Hartekamp Groep is een zorginstelling voor mensen met een beperking. Clienten van alle leeftijden komen hier voor dagbesteding of wonen op het terrein. We zijn te gast op het prachtige natuurrijke terrein van de Hartekamp in Heemstede. Daar ervaren we in het kort zelf de praktijkroute. Bovendien maken we kennis met het concept Makathon, enkele jaren organiseert de Hartekamp samen met regionale zorginstellingen de Makathon Smart Solutions voor Zorg en Welzijn waar zij samen met studenten en bedrijven op zoek zijn naar hoe technologie zorg en welzijn kan verbeteren.

15:45 uur vertrek in de bus naar Nova College Zijlweg Haarlem
We gaan naar: Nova College, Zijlweg 203 in Haarlem

16:10 uur toelichting Zorg Campus Nova College
We zijn te gast bij het Nova College in Haarlem waar nu de zorg- en onderwijscampus van de toekomst wordt gebouwd.  We worden meegenomen in de gedachte achter de campus die van onderwijs en (zorg)instellingen zal worden. Zo brengen we het onderwijs niet alleen naar de instellingen maar ook vice versa!

16:50 uur afronden middagprogramma start avondprogramma Katapult on Tour

Challenge: Hoe kun je praktijkgericht innoveren met technologie in de zorg en welzijn in samenwerking met instellingen en onderwijs?

 

Contact
Katapult
Oranjebuitensingel 6
2511 VE Den Haag

070-3119717
hallo@wijzijnkatapult.nl 

 

 

 

 

 

 

 

BLIJF OP DE HOOGTE STEL JE VRAAG       PRIVACY    CC BY-NC 

VOLG ONS OP