Ondernemerschap, de motor voor vernieuwing in zorg, wonen en welzijn

Studenten, gemeenten, professionals, burgers en onderzoekers werken in het CoE Krachtige Kernen van de HAN samen aan vraagstukken op het gebied van wonen, welzijn en zorg. In een netwerk dat van oudsher bestaat uit zorgorganisaties, welzijnsorganisaties, onderwijsinstellingen en woningcorporaties.

Maar de laatste jaren nemen steeds meer startende ondernemers het initiatief om een bijdrage te leveren aan deze maatschappelijke vraagstukken. Ze zien kansen voor nieuwe producten of diensten én benutten deze, waar bestaande overheden, organisaties en ngo’s die (nog) onvoldoende oppakken. Tegelijkertijd merken we in het economische domein een verschuiving op van een welvaart gedreven systeem naar een systeem waarbij welvaart en welzijn in evenwicht zijn met elkaar.

Op het thema impact ondernemerschap zien we voor de HAN enorme kansen om de kennis, netwerken en vraagstukken te koppelen aan specifieke communicatieve/samenwerkings-uitdagingen waar impact ondernemers mee te maken hebben.

Hoe we dat doen, met wie en met welk beoogd effect? Tijdens deze sessie gaan we daarover inspiratiegesprek!

Met bijdragen van: 
Jonathan van Deutekom, projectmanager CoE Krachtige Kernen Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Janneke Delisse, onderzoeker Lectoraat Kansrijk Ondernemen en docent Ondernemerschap & Retail Management Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Doelgroep:
Pps'en, beleidsmedewerkers en bedrijfsleven

Type sessie:
Inspiratiegesprek