Aan de slag met collaboratieve robots!

Collaboratieve robots (cobots)? Ja, een nieuwe, veelzijdige en interactieve robotarmen die kansen bieden voor vakmensen op goed en toekomstbestendig werk! Door cobots samen te laten werken met vakmensen kan er namelijk beter en flexibeler geproduceerd worden. Ik hoor je denken: “hoe ziet zo’n samenwerking eruit en hoe moeten huidige én toekomstige vakmensen hierop voorbereid worden?”. Verschillende maakbedrijven, mbo-instellingen en een hogeschool uit Midden en Oost-Nederland hebben de handen ineengeslagen en zijn als learning community met deze vragen aan de slag gegaan. 

In deze sessie nemen we jou mee in de uitkomsten die met de learning community behaald zijn. We geven praktische voorbeelden over hoe we in de bedrijven en binnen de onderwijsinstellingen aan de slag zijn gegaan met mens-cobot samenwerking. Daarnaast vertellen we je meer over de verduurzaming van onze learning community. Het doel van deze sessie is jou te inspireren en concrete handvaten te bieden om innovatieve samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven verder aan te jagen.   

Met bijdragen van: 
Milan Wolffgramm en Mirte Disberg - van Geloven - TechYourFuture

Doelgroep:
Mbo en hbo docenten, onderwijsmanagers, projectleiders, bedrijven

Type sessie:
Projectleidersmonoloog

Kijk/leestips:
https://www.techyourfuture.nl/robotao-techforfuture-en-techyourfuture-onderzoeken-samen-de-weg-van-de-robot
https://tijdschriftvoorhrm.nl/weinig-oog-voor-arbeidskwaliteit-bij-inzet-cobots/
https://www.techyourfuture.nl/robotao-in-beeld-naar-een-slimme-mens-cobot-samenwerking
https://www.techyourfuture.nl/uploads/moxiemanager/impactinterview/401-0057_Impact-interview_RoboTAO_LR.pdf