Bouwen aan het vak van de toekomst

Binnen de pps’en wordt op veel manieren onderwijs ontwikkeld, om de vakmens van de toekomst op te leiden. De vorm en inhoud verschillen hierin van elkaar. Hoe zorgen wij ervoor dat de leermiddelen en bouwstenen, ontwikkeld binnen de pps, bereikbaar en toegankelijk zijn voor iedereen? Wat hebben wij hiervoor nodig? Hoe houden wij een leven lang leren in beweging? Hoe zorgen wij dat kennis delen, vermenigvuldigen wordt? Wil je ook meebouwen aan deze toekomst, kom dan naar deze sessie!

De ambitie is een verzameling aan te leggen van gesubsidieerd inhoudelijk materiaal zodat deze vindbaar en gratis toegankelijk is. Dit kan op bestaande platformen en het Consortium zou een rol kunnen spelen in het ophalen en categoriseren. Door het materiaal op te nemen in de database kan het worden gecombineerd met andere (betaalde) onderdelen waardoor het als integraal onderdeel van een opleiding kan worden gebruikt. Als op basis van de gebruikerservaring aanpassing in het geconstrueerde materiaal moet worden gemaakt kan een afnemer zowel kiezen voor de niet aangepaste gratis versie als ook de betaalde aangepaste versie. Met de opbrengsten kan een duurzame ontwikkeling worden bewerkstelligd en houden we het ontwikkelde materiaal levend.

Met bijdragen van: 
Harald Leeuwis en Chantal Jansen van Consortium mbo

Doelgroep:
Vmbo / mbo – docenten, projectleiders en directeuren

Type sessie:
Het kan dus wel