It’s a serious game

Wie heeft er vandaag de dag eigenlijk geen gebrek aan voldoende en goed opgeleid personeel? In deze sessie leer je van de initiatiefnemers van MKB!dee ‘It’s a serious game’ hoe zij in Zuid-Limburg een zeer innovatieve escape room, vr- en serious game hebben opgezet om de instroom van nieuwe (technische) vakmensen te stimuleren én personeel op de werkvloer mee te nemen in nieuwe technologieën zoals VR en AR. En dat niet alleen: je zult via de VR-brillen ook zélf gaan ervaren hoe het is om de werkplek van de toekomst te verkennen.

Daarnaast leer je meer over de verduurzaming en exploitatie van dit soort projecten. Meet the Youngsters deelt hun aanpak waarmee zij dit project succesvol hebben weten laten te landen in het onderwijs, waarbij andere sectoren (zoals zorg en welzijn) interesse tonen en de aanpak ook weer wordt toegepast in een nieuw MKB!dee voor de Zand & Grind sector. Het kan dus wel! En daar kunnen we allemaal wat van leren!

Met bijdrage van: 
Jos Meessen (Meet the Youngsters)

Doelgroep:
Bedrijven en onderwijsinstellingen

Type sessie:
Projectleiders monoloog (met interactie/vragen vanuit de zaal en gebruik van VR-brillen)

Kijktip:
www.meettheyoungsters.nl/seriousgame