Make IT Work different

Omscholing naar de IT

Hoe mooi zou het zijn als we iedereen die zich wil laten omscholen naar de IT een passende opleiding kunnen aanbieden? Ronald Kleijn (directeur Make IT Work) heeft van deze vraag zijn persoonlijke missie gemaakt. Sinds de start van Make IT Work, 6 jaar geleden, zijn er al 850+ mensen succesvol omgeschoold naar de IT en duurzaam verbonden met een van de 265 deelnemende werkgevers. Op korte termijn gaat er een grote verandering plaatsvinden voor Make IT Work. Het bachelorsdiploma wordt, als minimale instroomeis, losgelaten en het belang van het instroomassessment wordt vele malen belangrijker. Ook wordt er een samenwerking opgezet met het MBO. Door deze samenwerking wordt het mogelijk om opleidingstrajecten vorm te geven voor een veel bredere doelgroep. Recent is er gestart met twee pilotprojecten met het MBO waar Ronald tijdens deze sessie meer over gaat vertellen.

Met bijdragen van: 
Ronald Kleijn - Make IT Work

Doelgroep:
Bedrijven, onderwijsinstellingen, beleidsmakers

Type sessie:
Projectleidersmonoloog

Regelingen:
Subsidieregeling Omscholing naar kansrijke beroepen in ICT en Techniek