Gedreven; enthousiast; authentiek

Averell gelooft heilig in de toegevoegde waarde voor het onderwijs en bedrijfsleven van zijn MKBidee 'Virtuele Leermeesters' en blijft zich daar met hart en ziel voor inzetten. Mooi hierbij is dat het maatschappelijke belang zwaarder weegt dan het financiële gewin. Dat verdient een nominatie!

 

Kun je in drie woorden aangeven wat jou een aanjager maakt?
Gedreven, enthousiast en authentiek.

Wapenfeit: waar ben je trots op?
De subsidie en erkenning voor het idee, voor de samenwerking met onderwijs en bedrijfsleven, de potentie van Virtuele Leermeesters voor de maatschappelijke uitdagingen.

Wat is jouw visie op de pps ontwikkeling voor de komende jaren?
Wij richten ons op verbeterde kennisontwikkeling binnen de keten. Daarom is het voor ons belangrijk alle stakeholders, van student tot fabrikant, bereikt worden en aan elkaar gekoppeld worden. Maar als ik een doelgroep moet kiezen zijn het de studenten. Studenten bereiken is een uitdaging en als je dit goed wilt doen moet je ze actief betrekken! Als je ze niet betrekt ontstaat er belevingswereld die niet aansluit op die van hun. Toch zie je in de praktijk dat ze nauwelijks onderdeel van het gesprek uitmaken. Maar waarom is dat? Studenten weten toch als beste waar ze zich begeven en hoe je ze moet bereiken? De oorzaak waarom dat studenten niet betrokken worden is dat traditionele communicatie specialist zich comfortabel voelt bij zijn eigen overtuiging en belevingswereld. Ze hebben moeite om de traditionele kaders, denk- en werkpatronen los te laten. Als studenten actief worden betrokken zal je ze beter bereiken en zal boodschap beter over komen en tot actie leiden.