Verbinder; innovator; creatief

Bram is niet alleen super enthousiast over de samenwerking met studenten, hij is ook bezoeker van de Katapultdag vanaf het eerste uur. Binnen zijn eigen organisatie KLM is hij een perfecte aanjager van pps: ipv een handvol realiseerden ze bij KLM in de afgelopen vijf jaar al tientallen samenwerkingsprojecten met studenten: met als resultaat onder meer echt werkende prototypes die geleid hebben tot relevante bijdragen aan projectresultaten binnen KLM.

Kun je in drie woorden aangeven wat jou een aanjager maakt?
Verbinder, innovator en creatief.

Wapenfeit: waar ben je trots op?
Ik ben er trots op dat ik mijn rol als verbinder steeds meer overbodig heb gemaakt. Als ik terug kijk op het prille begin van de samenwerking met onderwijsinstellingen (meer specifiek; vooral de HvA) dan valt op dat de netwerken binnen KLM en de diverse stakeholders vanuit de onderwijsinstelling elkaar steeds makkelijker weten en durven te vinden.

Ik ben er ook trots op dat KLM een (bescheiden) bijdrage heeft mogen leveren aan nieuwe/vernieuwende vormen van onderwijs (zoals bijvoorbeeld de Digital Society School (www.digitalsocietyschool.org))

Wat is jouw visie op de pps ontwikkeling voor de komende jaren?
Ik zie pps bij uitstek als middel om innovatie in onderwijs en in het bedrijfsleven hand in hand te laten gaan. De uitdagingen die ik zie liggen vooral bij het meer thematisch managen van het portfolio van voor het bedrijfsleven en onderwijs relevante onderwerpen; meer gerichte sturing op de samenwerking aanbrengen en de 'heartbeat' van onderwijs en bedrijfsleven meer op elkaar laten aansluiten. Hiermee verminder je design waste en stimuleer je professionalisering van de pps.

Het actief betrekken van de gehele onderwijsketen (MBO/HBO/WO) én lokale overheidsorganisaties en NGO's is wat mij betreft ook een uitdaging die kansen biedt om werkelijk sociaal maatschappelijk verantwoord en 'inclusief' te ondernemen en daarmee de 'BV Nederland' vooruit te helpen.

Wat was jouw inspiratiebron?
Het boek 'Disciplined Entrepreneurship; 24 Steps to a Successful Startup' van Bill Aulet. De titel is redelijk zelfverklarend. Het biedt een handzaam stappenplan om innovatieve ideeën in praktische implementaties om te zetten.