Enthousiast; verbinder met visie

Een drijvende kracht om leren en ontwikkelen bij FME-bedrijven onder het voetlicht te brengen, cruciaal bij het welslagen van samenwerkingsverbanden. En speelt tevens als Human Capital Coördinator van de Topsector HTSM een rol kan bij het verbinden van leren, werken en innoveren.

 

Kun je in drie woorden aangeven wat jou een aanjager maakt?
Enthousiast, verbinder met visie.

Wapenfeit: waar ben je trots op?
Het feit dat we bij FME een waanzinnig mooie onderwijsvisie hebben. Dat onze bedrijven echt samen met het onderwijs hun verantwoordelijkheid pakken om jongeren en medewerkers in de sector het beste uit zichzelf te laten halen.  

Welke doelgroep moet de komende jaren nog beter bereikt worden en waarom?
Op dit moment spelen onze bedrijven al een heel belangrijke rol in het beroepsonderwijs. In de toekomst zal deze samenwerking veel verder gaan. Via PPS-en (learning communities, of Technohubs) pakken bedrijven en onderwijsinstellingen samen complete arbeidsmarkt- en opleidingsvraagstukken op en organiseren ze samen de daarvoor benodigde processen. Ze jagen het “ontdekken” en nieuwsgierigheid aan. Niet leren, maar proberen wordt het motto. Grote lidbedrijven zoals Tata Steel, ASML en Siemens kunnen en willen hier een voortrekkersrol in vervullen. Individuele bedrijven zullen in clusters gaan optrekken om samen leren en innoveren vorm te geven. Daarbij ondersteund door onderwijsinstellingen, niet alleen met opleidingen maar ook met advies over de opzet van bedrijfsopleidingen, didactiek en het aanleren van een lerende houding bij werknemers. We gaan daarin toe naar een beweging dat leren en werken via de PPS-en steeds meer in elkaar overloopt. De strikte scheiding tussen school en werk, en tussen bekostigd onderwijs en private trainingen, valt weg. Mensen blijven zich permanent en intensief ontwikkelen gedurende hun hele werkzame leven. Omdat innovaties steeds sneller gaan is dat ook nodig. Onderwijsinstellingen ondersteunen dat: formeel leren verplaatst zich van klaslokalen naar hybride leerplekken. De docent van de toekomst faciliteert en organiseert een continu leerproces, in een open systeem waar de hele regio in participeert.


Wat was jouw inspiratiebron? 
Ik ben enorm geïnspireerd door de beweging van appreciative inquiry (waarderend veranderen), met als lichtend voorbeeld Saskia Tjepkema met wie een tijdje intensief heb samengewerkt toen ik directeur was bij een ROC. Saskia is partner bij Kessels & Smit en ik ken niemand die zo authentiek is als het gaat over oprechte interesse in mensen, het werken vanuit positiviteit en het maken van echte verbindingen om van daaruit verder te groeien. Wil je lezen over AI? Dan raad ik de volgende twee boeken van Saskia (e.a.) harte aan: Waarderend veranderen: Appreciative Inquiry in de dagelijkse praktijk van managers, of Van Kiem tot kracht: een waarderend perspectief voor persoonlijke ontwikkeling en organisatieverandering.