Enthousiast; netwerker; doorzetter

Groene hotspots draait top en Heidi is nauw betrokken bij CoVE aanvraag rond urban greening, die onlangs is toegekend!


Kun je in drie woorden aangeven wat jou een aanjager maakt?
Enthousiast, netwerker en doorzetter.

Wapenfeit: waar ben je trots op? 
Het mede tot stand brengen van 'de groene hotspot Houten', de community voor hoveniers, groenvoorzieners en Urban Greeners.

Wat is jouw visie op de pps ontwikkeling voor de komende jaren?
Nauwe samenwerking tussen onderwijs en bedrijven in de regio kan voor beide kanten positieve gevolgen hebben. Wanneer onderwijs aansluit op de vraag vanuit beroepspraktijk en studenten kennis hebben van moderne apparatuur en software, profiteert de arbeidsmarkt hiervan. Afgestudeerden vinden sneller een baan en kunnen direct hun bijdrage in het arbeidsproces leveren, zonder dat bedrijven hen lang moeten inwerken. Meer publiek-private samenwerking is een manier om dit te bereiken.

Mijn droom is dat studenten, docenten, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven gezamenlijk werken aan een klimaatadaptieve, groene, biodiverse en duurzame toekomst. Alle partijen kunnen van en met elkaar leren en zo tot een hoger niveau komen op het gebied van bewustwording en realisatie. Als ik daar als makelaar tussen onderwijs, maatschappij en bedrijfsleven een kleine rol in mag hebben maakt mij dat gelukkig!
Wat was jouw inspiratiebron? De kijk- en leestips van Heidi: