Durf; vasthoudendheid

Jacqueline steekt haar nek uit om maatschappij, bedrijfsleven en onderwijs samen te voegen zodat het ieder meer betekenis krijgt in de samenwerking. Hierbij betrekt ze diverse lagen in de organisatie en dat maakt dat haar projecten ook breder gedragen worden.
 

Kun je in drie woorden aangeven wat jou een aanjager maakt? (door een collega omschreven)
Je hebt een neus voor nieuwe ontwikkelingen die deel uit maken van de veranderingen die zich op grotere schaal voltrekken en je hebt oog voor wie je kunt betrekken bij deze nieuwe mogelijkheden. En dan niet te vergeten de durf en vasthoudendheid die toch ook noodzakelijk is om zaken op de rails te krijgen.

Wapenfeit: waar ben je trots op?
Ik ben er trots op dat de beide koplopers WijkLeerbedrijf(samenwerking met oa Calibris Advies) en Buurtverbinding (samenwerking met Dock en Civic) nog steeds bestaan. En ik ben er trots op de ik aan de wieg heb gestaan van de pps fieldlabs (Fieldlabs.nl) en de pps Talentontwikkeling met Wetenschap en Techniek.

Over een nieuwe pps wordt op dit moment nagedacht. Deze keer gericht op Welzijn.

Wat is jouw visie op de pps ontwikkeling voor de komende jaren?
Ik zie een pps als middel om de samenwerking tussen roc en werkveld te vergroten en te versterken. Via een pps is het beter mogelijk om de student zo op te leiden dat ze op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen en daarmee optimaal zijn voorbereid om aan de slag te gaan in het werkveld. Daarnaast worden ook andere betrokkenen meegenomen in de laatste ontwikkelingen bijv. de docenten maar ook de medewerkers in het werkveld. De aanwezigheid van studenten werkt verfrissend. 

Wat was jouw inspiratiebron?
Ik geloof in mensen die durf en lef hebben. Mensen die anders durven te denken, die tegen de stroom op durven te gaan.  Mensen die durven vol te houden, ook als er tegenwerking is. Daar zijn er gelukkig veel van maar zien niet altijd makkelijk te vinden (vaak bescheiden). Dat hoeven zeker geen onderwijsmensen te zijn. Het kunnen ook kunstenaars, schrijvers, activisten of b.v. biologische boeren zijn.

Een van de personen die mij heeft geïnspireerd is Ricardo Semler. De basis van zijn filosofie gaat over de kapitale kracht van geluk en vertrouwen. Over dit onderwerp heb ik voor mijn studie ook een essay geschreven. Voor meer info over Ricardo Semler https://www.youtube.com/watch?v=cqQnfDE5F9A