Inspirator; vasthoudend; humoristisch

Als lid van de commissie waar PPS bedacht is, is de inzet van Marsha belangrijk geweest voor de ontwikkeling van PPS. Als lid van de auditcommissie van de eerste Centra voor Innovatief Vakmanschap, als adviseur van de Duurzaamheidsfabriek en als programma directeur van de Topsector Energie met het advies voor Learning Communities en lid van de beoordelingscommissie RIF mbo is Marsha belangrijk (geweest) voor de doorontwikkeling van de PPS.


Kun je in drie woorden aangeven wat jou een aanjager maakt?
Inspirator, vasthoudend en humoristisch.

Wapenfeit: waar ben je trots op?
In 2008 heb ik vanuit mijn rol als projectleider vanuit het Platform de eerste experimenten opgezet en uitgevoerd om het beroepsonderwijs meer te laten samenwerken met het innovatief bedrijfsleven. Hier zijn de adviezen van de Boer en Hermans uit voortgekomen. Ik ben vooral trots op het advies van de commissie Loek Hermans dat in zeer korte tijd tot stand is gebracht. Het werd al tijdens het opstellen ervan positief ontvangen door het mbo en het bedrijfsleven en de departementen. Het bood toentertijd een nieuw antwoord op de vraag hoe het onderwijs actueel te houden en blijvend aan te laten sluiten bij het bedrijfsleven.

Wat is jouw visie op de pps ontwikkeling voor de komende jaren?
In de toekomst zou de pps nog meer dan thans een motor moeten worden van innovatie en vernieuwing voor al onze maatschappelijke uitdagingen, economie, de arbeidsmarkt, samenleving. Alle doelgroepen worden dan bereikt: studenten, werkenden, ondernemers. Mijn droom was in 2008 (toen we de eerste experimenten deden) en nog steeds dat we een infrastructuur bouwen die continu werkt aan de concurrentiepositie van Nederland en alle mensen een kans geven zich te ontwikkelen en aan het werk te zijn. Dit sluit aan bij de visie op Learning Communities van de Topsectoren. Hoe kunnen we de pps-en nog meer de innovatie- en de vernieuwingsrol laten pakken?

Wat was jouw inspiratiebron? 
Michael Moore stelt systemen (economisch, politiek, maatschappelijk) continu ter discussie en zoekt naar waar het echt misgaat. Hij houdt vast aan zijn missie en laat zich niet afleiden. Ik maakte voor het eerst kennis met zijn werk toen ik in 2007 zijn documentaire SICKO zag.