Laatste tijdvak RIF onder huidige regeling opent voor aanvraag

25-05-2023

Overheid #Financiering #Mbo-initiatief #Nieuws #OCW #RIF

Binnenkort opent weer een aanvraagtijdvak voor het Regionaal investeringsfonds mbo (RIF), de laatste van de huidige regeling. Samenwerkingsverbanden van scholen en bedrijven kunnen van 1 t/m 30 juni 2023 een aanvraag indienen. Minister Dijkgraaf (Onderwijs) stelde dit jaar € 27 miljoen beschikbaar voor projecten die de aansluiting tussen mbo en de arbeidsmarkt versterken. Het subsidieplafond voor juni is vastgesteld op € 10 miljoen. In 2024 treedt naar verwachting een nieuwe regeling in werking.

Het RIF is in 2014 in het leven geroepen om mbo-studenten zo goed mogelijk voor te bereiden op de huidige en toekomstige arbeidsmarkt. Want passend, eigentijds mbo-onderwijs ontstaat niet vanzelf, daarvoor is een nauwe samenwerking tussen mbo-instellingen en bedrijven hard nodig. En dat vergt van beide partijen uiteraard de nodige aandacht. Om hier een handje bij te helpen maakte het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap daarom voor een aantal jaren geld vrij.

Sindsdien kwamen er in totaal 200 regionale samenwerkingsverbanden tot stand waarin mbo-studenten profiteren van aantrekkelijk actueel onderwijs. Veel van die samenwerkingen kunnen inmiddels ook zonder subsidie op eigen benen staan. De Duurzaamheidsfabriek in Dordrecht en het Centrum voor Innovatief Vakmanschap Water in Leeuwarden zijn voorbeelden van initiatieven die ontstonden met hulp vanuit het RIF.

Minister Dijkgraaf: “Het is fijn om te zien dat veel mbo-scholen door het hele land aan de slag zijn met het verkleinen van het gat tussen het aangeboden onderwijs en wat nu nodig is op de arbeidsmarkt. De tekorten in sommige sectoren zijn zoals bekend op dit moment erg groot. Tegelijk hebben veel toegekende projecten een waardevolle, vooruitziende blik richting de toekomst, door aandacht voor onder andere robotisering, AI en andere innovaties binnen de opleidingen.”

Deel op Facebook Deel op Twitter Deel op LinkedIn Deel via WhatsApp

Laat een reactie achter