Laboratorium

30-09-2019

Kennis over pps #Innovatie beroepspraktijk #Business modellen

Externe innovatieafdeling - facility sharing

In het businessmodel ‘laboratorium’ stelt de PPS laboratoria of werkplaatsen beschikbaar die zijn uitgerust met state-of-the-art apparatuur. Er zijn experts aanwezig die deze apparaten kunnen bedienen en die trainingen geven waarmee studenten en externen worden geschoold in het gebruik van de nieuwe apparaten.

Voorbeelden van proposities

• Mkb’ers en start-ups tegen betaling gebruik laten maken van de faciliteiten. Tegen een meerprijs kunnen (vak)studenten meewerken aan projecten van de bedrijven.
• Werknemers van bedrijven scholen op de nieuwste apparatuur (vanuit het businessmodel ‘leven lang leren’).
• Praktijktesten uitvoeren als onderdeel van toegepast onderzoek.
• Het laboratorium gebruiken voor praktijklessen van de aangesloten roc’s en hogescholen.

Aannames over de marktvraag

Mkb-bedrijven en start-ups hebben zelf niet de beschikking over faciliteiten om prototypes te maken en te testen. Ook ontbreekt de kennis om zelf (complexe) apparatuur uit een laboratorium / werkplaats te bedienen. Voor andere scholen is het gebruik van de praktijkruimte eveneens interessant.

Goed te combineren met

• Het model ‘onderzoekshuis’ – praktijktesten van toegepast onderzoek in het lab.
• Het model ‘leven lang leren’ – verzorgen van trainingen voor de bediening van nieuwe apparatuur.

Key resources

In dit businessmodel valt of staat alles met de beschikbaarheid van state-of-the-art apparatuur, nieuwste technologieën en kennis hierover. De PPS gaat hiervoor een samenwerking aan met diverse technologieleveranciers. Ook begeleiding en toezicht op het lab is essentieel.

Distributiekanalen

Om voldoende betalende klanten de weg naar het lab te laten vinden, moet marketing worden ingezet. Denk aan de inzet van social media, structurele informatievoorziening aan het netwerk van de partners en het geven van demonstraties.

Lees ook