Langetermijninvesteringen nodig op het gebied van digitalisering van mkb

25-11-2021

#Nieuws #Digitale werkplaats #Digitalisering #Mkb

Jaarbericht Staat van het mkb 2021 en tussentijdse evaluatie Digitale Werkplaatsen

Deze maand verscheen het Jaarbericht Staat van het mkb 2021 van het Comité van Ondernemerschap. Het Comité stelt dat er langetermijninvesteringen nodig zijn voor het mkb, met name op het gebied van verduurzaming en digitalisering. Grotere investeringen in de digitalisering van het mkb werden al eerder door het Comité bepleit in het adviesrapport ‘Investeren in groei en herstel van het mkb 2020’, waarin het Comité onder anderen de opschaling van de Digitale Werkplaatsen heeft aangedragen. Het jaarbericht is 18 november door Minister van Economische Zaken en Klimaat, samen met de Voortgangsrapportage Digitale Werkplaatsen 2021 aangeboden aan de Tweede Kamer[1].

In 2021, een jaar na de start van de Digitale Werkplaatsen voor mkb, heeft er een evaluatie[2] plaatsgevonden op basis van een impact-monitor bij het deelnemend mkb en een peer review proces met de eerste zes werkplaatsen. Uit de evaluatie blijkt dat de Digitale Werkplaatsen de beoogde brug tussen het brede mkb en het onderwijs daadwerkelijk hebben weten te slaan. Dat niet alleen, ook hebben ze het mkb bereikt en geactiveerd en 91% van de ondernemers aangezet om na deelname aanvullende digitaliserings-stappen te zetten. In de voortgangsrapportage is terug te lezen dat er ruim 11.000 ondernemers zijn bereikt via de verschillende (online) kanalen, hebben bijna 1.000 ondernemers een workshop of masterclass gevolgd en hebben ruim 800 studenten 200 ondernemers geholpen met een (eerste) stap in digitalisering. De Digitale Werkplaatsen bleken over het algemeen succesvol gestart en bezig met validatie en opschaling. Daarnaast wijst de rapportage uit dat er een aantal belangrijke aandachtspunten zijn, met name met het oog op de verduurzaming en opschaling van de werkplaatsen.

Tot 1 oktober 2021 zijn er inmiddels al 800 ondernemers zijn geholpen door 2.600 studenten en maar liefst 90% van de mkb’ers zal andere ondernemers de werkplaatsen aanraden. Het aantal geholpen en tevreden ondernemers groeit dus snel!

Voor nu het goede nieuws dat er begin 2022 weer een aantal nieuwe Digitale Werkplaatsen zullen starten, zodat er nog meer ondernemers aan de slag kunnen met digitalisering!

 

[1] Kamerstukken – brieven regering Jaarbericht Staat van het mkb 2021
[2] Voortgangsrapportage Digitale Werkplaatsen 2021

Deel op Facebook Deel op Twitter Deel op LinkedIn Deel via WhatsApp

Laat een reactie achter