Leren in de praktijk

30-09-2019

Kennis over pps #Onderwijs en werving #Business modellen

Leren is werken en werken is leren

In het businessmodel ‘leren in de praktijk’ wordt het onderwijs (deels) verplaatst naar de werkvloer, met leercoaches of docenten op de werkplek. Dit staat ook wel bekend als een hybride werk-leeromgeving. Dit businessmodel komt in diverse sectoren en met name op mbo-niveau voor. Het implementeren van dit model vraagt om lef. Zowel bij ondernemers die hun commerciële omgeving (met echte klanten) beschikbaar stellen om zowel formeel als informeel leren in de praktijk mogelijk te maken, als bij onderwijsinstellingen die het onderwijs fundamenteel anders moeten inrichten: klassikaal leren in de school maakt plaats voor leren in de praktijk. Een mooi voorbeeld is de House of Hospitality-school binnen Van der Valk Sassenheim,waar ruim 25 leerlingen in de praktijk worden opgeleid.

Praktijkroutes in de zorg
Vooral in de sector zorg & welzijn wordt leren in de praktijk in praktijkroutes vormgegeven. De huidige veranderingen in zorg & welzijn gaan allemaal uit van hetzelfde principe: de mens (de cliënt, de professional, de student) moet centraal staan, niet de organisatie of de aanpak. Dat vraagt om kennis en ervaring en dat kan goed worden vormgegeven in de praktijk.

Kernactiviteiten
Docenten, praktijkbegeleiders en studenten krijgen andere rollen en verantwoordelijkheden, met als gevolg dat de praktijk een rijkere leeromgeving wordt. Leren en werken schuiven dichter naar elkaar toe. Dat biedt studenten én professionals nieuwe leerervaringen, zowel op formele als op informele wijze.

Partners
In dit businessmodel ligt de nadruk op onderwijs in de praktijk. Dit is alleen mogelijk in structurele samenwerking met het werkveld. Het onderwijs kan samenwerken met één bedrijf of instelling, maar ook met meerdere partners.

Verdienen & verduurzamen
Organisaties (bedrijven of zorginstellingen) brengen naast de leeromgeving en faciliteiten vaak ook intensieve begeleiding en/of gastcolleges in. Meestal gebeurt dat in-kind. Soms vraagt een bedrijf een vergoeding voor het inrichten van een hybride leeromgeving; dat is bij de opstart meestal mee te fi nancieren. Als er echter in de exploitatie geld bij moet, of als de ondernemer voor de begeleiding een vergoeding vraagt, moet al in een vroeg stadium over verduurzaming worden nagedacht. Dit om te voorkomen dat onderwijspartijen ondernemersrisico gaan lopen, of dat niet de leerervaring maar het genereren van extra geldstromen centraal komt te staan.

Leven lang leren
Dat studenten in de praktijk aanwezig zijn, heeft ook effect op de zittende werknemers. De hele organisatie wordt meer gericht op leren en refl ectie. Studenten bewegen zich met een frisse blik door de organisatie; dit heeft vaak een positief effect op de bedrijfscultuur. Dit businessmodel is zowel een innovatieroute voor het initieel onderwijs als een model dat een leven lang ontwikkelen van bestaande medewerkers stimuleert.

Lees ook