Bouwsteen 4 Leiderschap

De leidinggevende speelt een sleutelrol bij het bouwen aan een leerrijke werkcultuur. Werknemers en werkgevers zijn het met elkaar eens; goed leiderschap is communiceren en transparant zijn, vriendelijk en bereikbaar zijn, openstaan voor kritiek en ideeën en veel autonomie geven aan werknemers. Zij stimuleren werknemers om met eigen ideeën te komen die het bedrijf sterker maken.

Wat kun je doen?

  • Ondersteunen in het dagelijks werk;
  • Repectvol feedback geven;
  • Uitdagende doelen stellen voor je medewerkers;
  • Ontwikkelingsmogelijkheden in het dagelijks werk bieden;
  • Deel je visie met de werkvloer;
  • Deel je kennis met de werkvloer.

Hoe krijg je mensen mee in verandering?
Hoe zorg je ervoor dat ook anderen je plan omarmen?
En nog belangrijker: hoe voorkom je dat mensen afhaken
of hun hakken diep in het zand zetten? Veranderdeskundige
Annemarie Mars vertelt je in drie korte filmpjes
hoe je omgaat met mensen in weerstand.

Praktijkvoorbeelden

Borg de kennis die je als directeur en spil van de organisatie in huis
hebt. Zorg ervoor dat je medewerkers de verantwoordelijkheid voor
leren en ontwikkelen tijdig van je overnemen.

 

Gestructureerde zelforganisatie is een methode waarbij het team 
alles zelf oplost. De ledinggevende geeft rugdekking zodat 
medewerkers zich gesteund voelen.

< Terug naar bouwsteen 3: Samenwerken in teams      Doe mij nog maar wat theorie       Door naar de bouwsteen 5: Ruimte en veiligheid >