Ondernemers op expeditie in Erasmus MC

07-04-2023

#Mkb #SLIM nieuws

Het is misschien niet het eerste waar je bij een medisch centrum aan denkt, maar als er één plek is waar zorg, onderwijs en bedrijfsleven intensief samenwerken dan is het wel het Erasmus MC. Want techniek en digitalisering hollen ook daar vooruit en innovatieve oplossingen kunnen het verschil maken voor de kwaliteit van de zorg. Maar hoe komt zo’n samenwerking in een medisch centrum tot stand en waar moet je als bedrijf rekening mee houden? Twintig ondernemers van SLIM- en MKB!deeprojecten gingen op expeditie om antwoorden op hun vragen te vinden.

Samenwerken tussen zorg, onderwijs en bedrijfsleven is slechts één van de oplossingen om de zorg toekomstbestendig te maken. Want dat de zorg onder druk staat weten we maar al te goed. De pandemie heeft daar niet alleen aan bijgedragen, ze heeft ook het nodige aan het licht gebracht waarop we actie moeten ondernemen. Zowel in de zorg, als in de samenleving. Prof. Dr. Diederik Gommers, intensivist en afdelingshoofd bij de OK en Intensive Care in het Erasmus MC, gaf zijn visie.

Uitdagingen van nu voor de zorg van de toekomst

“In de zorg zijn we zijn gewend om te werken vanuit steriliteit en efficiëntie, het welzijn van de patiënt staat daarbij centraal. Duurzaamheid leeft niet bij ons en dat terwijl we met onze enorme afvalberg verantwoordelijk zijn voor een CO2-voetafdruk van 7%. We hebben nooit bedacht om aan leveranciers te vragen na te denken over alternatieven voor onze milieubelastende werkwijze. Dat bewustzijn moet op gang komen. Daar komt bij dat de zorg zoals die nu is ingericht in de toekomst niet houdbaar is. Onze samenleving vergrijst en het aantal chronische ziektes neemt toe. We moeten met minder mensen meer zorg leveren, dat gaat ten koste van de kwaliteit. Maar het is niet aan de artsen om te bepalen wat kwaliteit van leven is. Dat onderwerp moet je als samenleving bespreken, het is een maatschappelijk debat. Waar zetten we op in? Preventie alleen is niet voldoende. Datagedreven zorg en het gebruik van nieuwe technologieën kunnen ons wel degelijk helpen om de zorgprofessional meer vrije tijd te geven, om de menselijk maat terug te brengen. Want tijd hebben om de hand van een patiënt vast te houden is belangrijker dan efficiëntie. Ik nodig u uit om ons te benaderen voor een samenwerking, maar realiseert u zich dat we kleine stapjes gaan zetten.“

Tips voor samenwerking

Nathalie Popken, manager innovaties & partnership Erasmus MC vertelde vervolgens waar je als ondernemer aan moet denken als je een samenwerking aangaat met een ziekenhuis. Nicole van ’t Wout, CEO Blendin Solutions en initiatiefnemer MKB!dee Wisbits lichtte aansluitend daarop vanuit haar ervaring toe hoe het is om met een ziekenhuis samen te werken. Beiden gaven vijf tips aan de ondernemers.

Vervolgens was het tijd voor een rondleiding langs de drie plekken in het Erasmus MC waar gezondheidszorg, technologie en ondernemerschap actief samenkomen.

De Erasmus MC Datahub

De Datahub brengt IT en zorg bij elkaar. Het doel hiervan is om datagedreven zorg schaalbaar en klinisch toepasbaar te maken, met behoud van de menselijke maat. De data worden ingezet om de registratielast te verminderen, het personeelstekort op te lossen en de patiëntenzorg te verbeteren. Davy van de Sande, promovendus: “Op het gebied van een veilig gebruik van AI valt nog veel winst te behalen. We werken nu met het AI-voorspelmodel DESIRE dat ons moet helpen een nauwkeurige voorspelling te maken van het aantal noodzakelijke opnamedagen na een operatie. DESIRE gebruikt gegevens als operatieduur, medicijngebruik en de conditie van de patiënt om een voorspelling te doen. De verwachting is dat het op jaarbasis 260 opnamedagen kan besparen. Dat scheelt veel zorgkosten. Het is overigens een ondersteunend middel. De uiteindelijke beslissing wordt nog altijd door de arts of verpleegkundige genomen.”

Rotterdam Square en de Erasmus MC campus 

Rotterdam Square biedt een actief ondersteund ecosysteem van talent, onderzoek, bedrijven en faciliteiten in de Life Sciences & Health sector. Ellen Smit, directeur Rotterdam Square: “We hebben een verbindende functie: het is ons doel om kennis, kansen en mogelijkheden bij elkaar te brengen. Zodra we de partijen bij elkaar gebracht hebben zit onze taak erop. We maken zelf geen deel uit van een samenwerking en starten die ook niet op. Omdat we nog niet zo lang actief zijn werken we nu vooral aan bekendheid in de regio, we organiseren partnerevenementen. De Erasmus MC Campus is een centrale locatie waar start-ups zich kunnen vestigen om kennis uit te wisselen en te werken aan een samenwerking.”

Create4Care

Werken aan oplossingen voor praktijkproblemen waar zorgverleners tegenaan lopen tijdens hun dagelijkse werk, dat is de essentie van Create4Care. Studenten van de Hogeschool Rotterdam en TU Delft onderzoeken in een lab of ze samen met het Erasmusteam een oplossing voor die praktijkproblemen kunnen verzinnen. Onno Helder, coördinator Create4Care & docent Hogeschool Rotterdam: ‘In mijn werk als verpleegkundige zag ik zóveel dingen waarvan ik dacht: dat kan toch makkelijker? Zo ontstond Create4Care. We werken hier aan meerdere zorginnovaties, allen in verschillende fase van ontwikkeling. Create4Care mag zelf alleen oplossingen ontwikkelen en vervaardigen voor het Erasmus MC. Dus hebben we voor sommige producten een licentie afgegeven aan bedrijven, zodat zij er verder mee de markt op kunnen. Een voorbeeld hiervan is de KoosGuard, een houder, die op het bed geplaatst kan worden zodat de kabels en lijnen niet bekneld raken tussen de bedhekken. Dat is een heel praktisch probleem, waar iedereen in de ziekenhuiszorg tegenaan loopt. Goed als ook andere ziekenhuizen daarvan profiteren.’ 

Lijntjes en verbindingen

De middag eindigde geheel in stijl, met een borrel bij de Tuin van Verbondenheid. Daar kregen de ondernemers naast netwerken de kans om hun vragen te stellen aan Nathalie Popken en Nicole van ’t Wout. Er werden gegevens uitgewisseld en afspraken gemaakt, de eerste stappen op weg naar een succesvolle samenwerking.

Deel op Facebook Deel op Twitter Deel op LinkedIn Deel via WhatsApp

Laat een reactie achter