Wij maken op onze website gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies voor het bijhouden van statistieken (de cookies van Google Analytics zijn volledig geanonimiseerd) om voorkeuren op te slaan, maar ook voor marketingdoeleinden. Als je akkoord gaat met ons gebruik van cookies, klik dan op 'Cookies toestaan'. Lees hier onze cookieverklaring.

Cookies toestaan Weigeren

SLIM opent in juni voor samenwerkingsverbanden

#Mkb #Regelingen #SLIM nieuws

Voor ondernemingen is het vaak lastig om aan de waan van de dag te ontsnappen. Bijscholing schuift regelmatig naar de onderste plek op de prioritietenlijst. En dat is jammer want personeel dat up-to-date is blijft relevant voor de arbeidsmarkt. Daarom trekt het ministerie van SZW jaarlijks 48 miljoen euro uit om leren en ontwikkelen in het mkb te stimuleren. De SLIM-regeling zorgt ervoor dat je financiële armslag hebt om ontwikkelplannen op te stellen. En dat leidt weer tot betere resultaten en personeelsbehoud. In juni opent de regeling voor samenwerkingsverbanden en grootbedrijven (landbouw, horeca- of recreatiesector). De regeling is op enkele punten gewijzigd.

Samenwerkingsverbanden bestaan uit ten minste twee mkb-ondernemingen. Voorbeelden van samenwerkingsverbanden zijn (bestaande) consortia in het mkb en samenwerkingen tussen mkb’s met bijvoorbeeld een brancheorganisatie, een O&O-fonds, een onderwijsinstelling, of een werkgevers- of werknemersvereniging. Een samenwerking aangaan biedt financiële mogelijkheden en helpt bovendien om innovaties en leerontwikkelingen te stimuleren.

Een samenwerkingsverband van of met mkb’s kan voor vier soorten activiteiten SLIM-subsidie aanvragen:

  • Doorlichten van de onderneming: Een scholings- en ontwikkelplan geeft inzicht in de huidige structuur van je bedrijf, de kennis en vaardigheden van je personeel en de (sectorale/regionale) omgeving waarin je bedrijf opereert.
  • Loopbaan- en ontwikkeladviezen: Een loopbaan- of ontwikkeladvies stimuleert werknemers om actief na te denken over hun toekomst en vergroot hun toekomstbestendigheid en die van het bedrijf.
  • Een nieuwe methode ontwikkelen of invoeren: Door bijvoorbeeld een ‘learning community’ of bedrijfsschool op te zetten vergroot je als bedrijf de duurzame inzetbaarheid van je personeel.
  • Praktijkleerplaats in de derde leerweg: De derde leerweg is aantrekkelijk voor medewerkers met werkervaring die genoeg hebben aan een kortere opleiding.

Wijzigingen, budget en subsidiebedragen

Het aanvraagtijdvak is met een maand verlengd. Samenwerkingsverbanden kunnen nu tussen 1 juni en 29 juli 2022 een SLIM-subsidie aanvragen. De aanvragen worden bovendien op volgorde van binnenkomst behandeld, er vindt geen loting meer plaats. Voordeel hiervan is dat er gelijk gestart kan worden met het beoordelen waardoor je als aanvrager sneller uitsluitsel ontvangt. Middelen die niet worden benut worden doorgeschoven naar het eerst volgende tijdvak in hetzelfde kalenderjaar.

De subsidie is maximaal 500.000 euro per consortium en maximaal 200.000 euro per samenwerkingspartner. De looptijd van een project is maximaal 24 maanden en moet binnen drie maanden na toekenning starten.
Voor Samenwerkingsverbanden geldt een minimale aanvraag van € 210.000 projectkosten, waarvan 60% subsidie gegeven kan worden (minimum subsidiebedrag € 125.000). Voor de Grootbedrijven gelden andere minimale en maximale subsidiebedragen. Deze informatie en andere voorwaarden met betrekking tot de regeling vind je op de website van Uitvoering van Beleid van het ministerie van SZW, het officiële bericht in de Staatscourant vind je hier.

Vragen?

Samen met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid organiseren we op 19 mei 2022 van 14.30-16.00 uur een webinar over de SLIM-subsidie voor samenwerkingsverbanden en grootbedrijven. Je kunt je hier opgeven, deelname is gratis.

SLIM kent in 2022 nog één openstelling: Ondernemers mogen in september weer een aanvraag indienen.