Uitgelicht: Daniël Rodenburg

Met de SLIM-regeling wil het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) leren en ontwikkelen in het mkb vanzelfsprekend maken. Hoe kijken medewerkers die meewerken aan het uitvoeren van SLIM eigenlijk zelf tegen de regeling aan? En hoe zit het met hun eigen leerervaring? We vragen het aan Daniël Rodenburg, senior beleidsmedewerker bij SZW.

Waarom is leven lang ontwikkelen belangrijk voor iedere mkb-onderneming?
“Beroepseisen veranderen. Ontwikkelingen als versnelde digitalisering zorgen ervoor dat mensen moeten bijscholen om aan het werk te blijven. Bovendien hebben we een diensteneconomie in Nederland en daarin staat het menselijk kapitaal centraal."

Wat vind je goed aan de SLIM-regeling?
“Het is geen regeling die zomaar een zak met geld geeft. SLIM biedt uiteenlopende mogelijkheden om een leerrijke werkomgeving in te richten. De investering die we als overheid doen is structureel, duurzaam en zorgt ervoor dat ondernemers iets blijvends kunnen inrichten. Het opzetten van een bedrijfsschool bijvoorbeeld, is niet alleen van nut voor de werknemers van nu, maar ook voor het personeel van de toekomst. Wat ik verder leuk aan SLIM vind is het kennis- en ondersteuningsprogramma dat ondernemers bij elkaar brengt om ervaringen uit te wisselen. Het ondersteunt ze bij het uitvoeren van hun project met themasessies als ‘verantwoording’ en ‘hoe neem je mensen mee in verandering’. Daarmee bied je tools. Want met alleen subsidie ben je er nog niet. Hier op deze site vind je bijvoorbeeld praktische handvatten die je goed op weg kunnen helpen bij het optimaal uitvoeren van je project. Met zo’n kennisprogramma doen we nuttige ervaring op voor het inrichten van volgende subsidies en het levert ons veel inzichten en ervaringen op van de aanvragers zelf. Zo weten we beter waar de aanvragers het meest mee zijn geholpen."

Wat hoop je met de SLIM-regeling te bereiken?
“Dat bijscholen in het mkb in de toekomst de gewoonste zaak van de wereld wordt. De belangrijkste reden waarom ondernemers zo weinig investeren in menselijk kapitaal is dat de waan van de dag het altijd overneemt. Met deze financiële impuls hopen we een bijschooldomino-effect in gang te zetten.”

Wat is het belangrijkste leermoment geweest in jouw werkleven?
“Dat is niet echt één moment maar een langlopende, krachtige ervaring. Tijdens het eerste jaar van mijn werkleven werd ik begeleid door een mentor, een senior. In dat jaar heb ik ontzettend veel geleerd, dankzij haar. We deden alles samen, ik kon afkijken en als ik zelf iets deed werd ik gecoacht. Die combinatie van afkijken, zelf doen, meedenken en positief gecorrigeerd worden was een gouden ervaring. Voor mij het bewijs dat het creëren van een leerzame context veel vruchtbaarder kan zijn dan het volgen van een of andere dure opleiding. Zo’n leerschool gun ik iedereen.”