Leven lang ontwikkelen in de regio

13-12-2021

Pps-activiteiten #Leven lang ontwikkelen #Nieuws #Publicatie

Hoe pak je leven lang ontwikkelen succesvol aan? En hoe bouw je verder aan een cultuur waarin leren en jezelf ontwikkelen vanzelfsprekend zijn?

In deze publicatie maakt de SER zichtbaar wat er in regio’s en sectoren gebeurt om een positieve en vanzelfsprekende leercultuur te bevorderen. De afgelopen jaren is er een netwerk opgebouwd met regionale samenwerkingsverbanden die zich met LLO bezighouden. De successen, aandachtspunten en inzichten zijn samengebracht in een publicatie. 

Uiteraard is er in deze publicatie ook aandacht voor een aantal publiek private samenwerkingen (pps’en) uit het Katapult netwerk zoals Beyond die zich richten op de continue ontwikkeling van logistieke competenties bij werknemers in de medical devices en medisch-logistieke branche. En de pps House of Skills waarin bedrijfsleven, werknemers- en werkgeversorganisaties, kennisinstellingen, onderwijs en overheden uit de Metropoolregio Amsterdam nauw samenwerken aan de transitie naar een meer op skillsgerichte onderwijs- en arbeidsmarkt. Hierin wordt intersectorale mobiliteit gefaciliteerd en is een leven lang ontwikkelen de norm, waardoor talent optimaal benut wordt.

De publicatie is tot stand gekomen na een gespreksronde met alle 28 samenwerkingsverbanden in het netwerk. Lees hierin meer over de doelen van de projecten, de ontwikkelingen rond de coronacrisis en de samenwerking met de regionale mobiliteitsteams. De publicatie geeft nuttige inzichten voor andere samenwerkingsverbanden rondom LLO en (landelijke) beleidsmakers. Lees hier de volledige publicatie.

Deel op Facebook Deel op Twitter Deel op LinkedIn Deel via WhatsApp

Laat een reactie achter