Loket

30-09-2019

Kennis over pps #Business modellen #Netwerkvorming

Kenniscentrum

De belangrijkste activiteit van de PPS in het businessmodel ‘loket’ is het doorverwijzen van iedereen die vragen heeft over werk, opleidingen en onderzoek in een specifieke sector en/of regio.

Bij de start van de PPS kan dit model een eerste stap zijn om met de PPS zichtbaarheid te creëren, de samenwerking tussen partners te bevorderen en inzicht te krijgen in de bestaande vragen die uit de (arbeids)markt komen. Klanten van het PPS-loket zijn bedrijven, studenten, roc’s, hogescholen, docenten van avo- en vmbo-scholen, decanen, enzovoort. Samenwerkingspartners kunnen helpdesks van onderwijsinstellingen zijn, maar ook professionele callcenters en brancheorganisaties.

Aannames over de marktvraag

  • Bij onderwijsinstellingen komen veel vragen over opleidingsmogelijkheden, stageverzoeken en dergelijke versnipperd binnen, waardoor vragen niet of niet snel beantwoord kunnen worden.
  • Docenten, opleidingsmanagers of lectoren beschikken niet altijd over tijd, een netwerk of kennis van het volledige opleidingsaanbod om vragen van bedrijven en leerlingen adequaat (op tijd en inhoudelijk) te kunnen beantwoorden.

Verdienen & verduurzamen

Het lijkt lastig om aan dit businessmodel een verdienmodel te koppelen. Gedacht kan worden aan een vergoeding per juist doorgestuurde en/of beantwoorde vraag, maar of dat leidt tot een kostendekkend businessmodel, is te betwijfelen.

Lees ook