Marketingorganisatie

30-09-2019

Kennis over pps #Instroom en beeldvorming #Business modellen

In het businessmodel ‘marketingorganisatie’ ondersteunt de PPS onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven uit een specifieke sector (en vaak ook regio) bij het werven van nieuwe leerlingen voor dit vakgebied: denk aan techniek, horeca of logistiek. Door regionale of zelfs nationale marketingcampagnes te starten, versterkt de PPS op korte termijn de bekendheid en het imago van de branche en bijbehorende specifieke opleidingen.

Voorbeelden van proposities

De PPS biedt bijvoorbeeld ondersteuning bij het optimaliseren van voorlichtingsbijeenkomsten en open dagen van de betrokken onderwijsinstellingen. Bedrijven uit het netwerk van de PPS worden ingezet bij voorlichting en het overbrengen van een beroepsbeeld. Ook kan de PPS partnerships aangaan met organisaties
die de bekendheid en/of de beeldvorming van de sector of het vakgebied bij ouders en kinderen op langere termijn verbeteren; denk aan samenwerkingen met musea, spelletjesfabrikanten, bedrijven of brancheorganisaties. Het gaat dan bijvoorbeeld om het organiseren van een techniekweek, een nationale boerendag, een week van het water, het ontwikkelen van een ‘chemiegame’, enzovoort. Wanneer de PPS zelf onderwijs, onderzoek of projecten aanbiedt, wordt er ook aan marketing gedaan. Denk aan het werven of scouten van studenten voor talentenpools, innovatieklassen, topprogramma’s, stage- en/of onderzoeksprojecten.

Aannames over de marktvraag

Onderwijsinstellingen hebben moeite om leerlingen te werven voor opleidingen die minder in de belangstelling van jongeren staan.
Onderwijsinstellingen ontwikkelen vaak alleen campagnes op het niveau van de instelling en alle domeinen; niet op het niveau van specifieke opleidingen of vakgebieden.
Sectoren profi leren zichzelf onvoldoende richting Nederlandse burgers / ouders / toekomstige studenten om voldoende nieuwe studenten in de sector te laten instromen.

Verdienen & verduurzamen

Wanneer de PPS voldoende marketingtalent in huis heeft, kan de ondersteuning vanuit de PPS zeer effectief en daarmee heel waardevol zijn voor de onderwijsinstellingen en de totale sector. Wellicht is er een verdienmodel te creëren als de campagnes door de PPS worden bedacht en (gedeeltelijk) uitgevoerd.

Lees ook