Impactmeting 2019-2021: Meer impact door versnellen en opschalen

25-11-2021

#Impact en analyse #Nieuws

We roepen het overal: Katapult is in beweging. Als onderzoekscijfers dat dan ook nog eens bevestigen kunnen we ons geluk niet op. Zie je wel, het is echt zo, het netwerk van Katapult werkt! Samenwerkingsverbanden in mbo en hbo experimenteren, ontwikkelen en groeien volop. Maar liefst 12.000 bedrijven, 124.000 studenten en 8.000 docenten plukken de vruchten van publiek-privaat samenwerken. 


Sinds 2016 brengen we de impact en meerwaarde van de activiteiten van het Katapultnetwerk in beeld. In het voorjaar van 2021 en in 2020 voerden we nieuwe metingen uit en brachten de belangrijkste uitkomsten daarvan samen in twee nieuwe publicaties. Impact en meerwaarde van samenwerking tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven, 2019 - 2021 geeft een overzicht en samenvatting van de belangrijkste punten. Impactmeting 2021 - Toelichting op de enquête-uitkomsten biedt een volledig beeld van de enquête-uitkomsten met extra toelichting op de uitkomsten. Document liever openen in een lage resolutie? Open dan deze.

12.000 bedrijven, 124.000 studenten en 8.000 docenten werken samen

Een groeiend aantal bedrijven en scholen vindt elkaar in een intensieve co-creatie van beroepsonderwijs en beroepspraktijk. En ook buiten de landsgrenzen gaat het goed. Steeds meer Nederlandse hogescholen en mbo-instellingen zijn onderdeel van internationale netwerken. Tot slot zien we dat ambities en coalities standhouden: publiek-private samenwerkingsverbanden verduurzamen en verschillende daarvan breiden uit of hebben ambities daarvoor. De Katapultformule is een succes in het beroepsonderwijs en biedt meer dan genoeg ruimte voor groei.


Sterkere proposities voor mkb 

Een groot deel van de bedrijven dat deelneemt aan een pps bestaat uit (klein) mkb. Zij drukken een stempel op het doorontwikkelen van de pps, er wordt nu meer aanbod ontwikkeld op het gebied van innovatie van de beroepspraktijk en leven lang ontwikkelen voor hun werknemers. Via initiatieven als MKB!dee en Digitale Werkplaatsen wordt bijvoorbeeld gericht gewerkt aan het innovatievermogen van ondernemers en de professionalisering van werknemers. Met deze vormen van ontwikkeling en opleiding vergroten veel pps’en de vitaliteit en weerbaarheid van het mkb.

 
Grotere bijdrage aan maatschappelijke uitdagingen 

Dat pps’en actief zijn op de grote maatschappelijke thema’s als transities in energie en zorg, digitalisering en inclusiviteit op de werkvloer, bleek al uit eerdere impactmetingen. De impactmeting 2021 laat bovendien zien dat het thema ICT/digitalisering een aandachtspunt is binnen het Katapultnetwerk en vaak met andere disciplines wordt gecombineerd. De meest voorkomende toepassingsgebieden zijn de high-techsector (Smart Industry), onderwijs, zorg & welzijn (Smart Health) en bouw (Smart Building). Daarnaast blijkt hoe prominent de rol van pps’en is voor de maatschappelijke uitdaging ‘veiligheid’: veel pps’en maken werk van digitale veiligheidsthema’s als ‘cyber security’. En tot slot valt de sterk groeiende aandacht op voor zorg & welzijn in mbo en hbo en binnen het hbo het groeiende belang van Life Sciences & Health.


Doorontwikkeling betekent dat er meer onderliggende verbindingen tussen disciplines, sectoren en onderwijsniveaus worden gelegd. Die verbindingen zijn broodnodig om antwoorden en oplossingen te vinden voor de maatschappelijke uitdagingen en transities. Gelukkig onderkennen steeds meer pps’en het belang van deze verbindingen. Ze breiden hun repertoire uit om meer multidisciplinair, multisectoraal en op meer onderwijsniveaus multilevel te werken en zo resultaten te boeken. De stappen worden gezet, de potentie voor verdere krachtenbundeling in het netwerk is groot.


Meer weten over het onderzoek? Stel je vragen aan Sander van der Ham: s.vanderham@ptvt.nl  of 06 106 80 505. 
 

Deel op Facebook Deel op Twitter Deel op LinkedIn Deel via WhatsApp

Laat een reactie achter