Wij maken op onze website gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies voor het bijhouden van statistieken (de cookies van Google Analytics zijn volledig geanonimiseerd) om voorkeuren op te slaan, maar ook voor marketingdoeleinden. Als je akkoord gaat met ons gebruik van cookies, klik dan op 'Cookies toestaan'. Lees hier onze cookieverklaring.

Cookies toestaan Weigeren

De brug tussen werk en leren

#Infrastructuur #Netwerkvorming

Bij Talent IT maakt de IT student kennis met het werkveld middels een bijbaan, externe opdracht stage tot afstudeeropdracht. Talent IT is ervoor om talent in Twente te behouden en daarmee de regio naar een digitaal hoger niveau te tillen.  

Pps: TalentIT
Opleiding: alle IT-opleidingen, inclusief bedrijfskundige informatica en veel ICT & Computer Science studenten
Opleidingsinstituut: Universiteit Twente, diverse Hogescholen, ROC Twente en de Westfälische Hochschule 
Contactpersoon: j.vandelagemaat@ndix.net of formulier van de website.  

Ingrediënten

I(C)T studenten, MKB (IT-organisaties), diverse opleidingsinstituten en de medewerkers van Talent IT. 

Rol bedrijfsleven

Bedrijven spelen een essentiële rol bij Talent IT. Zij bieden bijbanen, stages en afstudeeropdrachten aan en begeleiden de studenten op de werkvloer. En zij betalen TalentIT voor de waarde en Talenten die deze hen levert. 

Spicyness

Bereidingswijze

  • Omdat er eind 2018 een grote vraag vanuit het bedrijfsleven was naar (goed) geschoold IT-personeel is men onder aanvoering van de Universiteit Twente begonnen met diverse brainstormsessies te organiseren. Live, samen aan tafel en spreken over de behoeftes, kansen en mogelijkheden
  • Er bleek grote behoefte aan een dergelijke “brugfunctie”. Een organisatie die de studenten kennis laat maken met de diversiteit aan IT-bedrijven en bedrijven die plek & vraagstukken aan het onderwijs kunnen aanbieden aan het onderwijs.   
  • Bij Talent IT werken medewerkers met een organisatorische en of HR-achtergrond. Hun dagelijks werk bestaat uit het onderwijs en bedrijfsleven samen te brengen. Dit doen zij door opdrachten concreet te vertalen naar onderwijsproducten, aan tafel bij bedrijven en of scholen te zitten om behoeftes te onderzoeken en studenten begeleiden naar de juiste stage en of werkplek. 
  • Werven van studenten gebeurt veel via de scholen zelf, denk aan studieverenigingen, studentenverenigingen, Solar Team, ROBOteam, etc.  en via  social media. Daarnaast komen docenten ook concreet naar Talent IT met een idee voor een vakopdracht. En stagebureaus voor het zoeken van stage-bedrijven. Studenten kunnen zich aanmelden via de site en aangeven of zij een stage, bijbaan of afstudeeropdracht zoeken. Met als ultieme doel een goed opgebouwd cv, veel ervaring en een werkplek in de omgeving vinden.
  • Durf als “brugorganisatie” het voortouw te nemen om scholen te ontlasten als het gaat om stageplekken vinden en of studenten hierin te begeleiden. Ga in gesprek met de scholen waar hun behoefte zit en zie de gaten die je (samen) kunt opvullen. 
  • MKB-bedrijven is vrij intensief werven omdat men daar weinig tijd en of budget heeft om zich in de mogelijkheden te verdiepen en om studenten goed te begeleiden. Er wordt daarom door Talent IT veel outreachend gewerkt dus letterlijk naar de bedrijven toe en samen onderzoeken wat wel kan. Voornamelijk kleinere bedrijven hebben behoefte aan kennisverrijking van de studenten maar ook meedenken vanuit Talent IT. Stel vragen zoals; “wat beweegt jullie? Hoe gaat het? Wat werkt wel of niet? Waar wil je heen met het bedrijf?” Wanneer een bedrijf interesse heeft om met de talenten van Talent IT te werken meldt hij/zij zich aan. Na de aanmelding zal het team van Talent IT zich verdiepen in de vraag die het bedrijf heeft en een passende studenten vinden. 
  • Via een intakegesprek wordt een student aangenomen bij Talent IT, voor een stage of bijbaan. Als de student gaat beginnen tekent hij/zij zowel bij Talent IT als het bedrijf een contract. Het contract van Talent IT bestaat uit wat “spelregels” zoals omgang met elkaar, de studievoortgang en ziekmelding. Indien het gaat om een bijbaan dan wordt het salaris van de student bepaald aan de hand van het aantal behaalde studiepunten en jaargang. Het minimumloon tijdens een bijbaan is €13,74 euro per uur. Voor en stage- en/ of afstudeeropdracht is het €600,- per maand.  
  • Een bedrijf dat deelneemt betaald een “entry fee”, afhankelijk van aantal ICT-medewerkers wat het bedrijf in dienst heeft. Gemiddeld is het tussen €1500 en €2500.  
  • Talent IT wordt bekostigd door bedrijven, regiodeal subsidie en Saxion. 

Wat ik je nog wil zeggen

Begin vooral met je ideeën, door te doen en ontdekken ervaar je wat werkt en niet. Koken leer je alleen door te doen dus controleer of je de juiste ingrediënten hebt en ga ervoor!   

Toekomstplannen

Talent IT zou graag zonder subsidie duurzaam verder willen gaan. Dat zal betekenen dat er bijvoorbeeld vanuit de scholen ook een bijdrage gaat komen.  
Daarnaast staat schaalvergroting op de planning. Studenten begeleiden en bedrijven laten aansluiten is nu vrij intensief dus in de toekomst zal Talent IT zeker uitbreiden.  
“In de toekomst zijn stagebureau ’s niet meer nodig, kunnen docenten zich focussen op eigen werk en bureau’s zoals wij op de aansluiting met het beroepenveld.”  

Trackrecord 

In maart 2021 heeft Talent IT 3 medewerkers in dienst en zijn er in totaal 80 plaatsingen bij bedrijven geweest.  
Gemiddeld worden er nu twee bijbanen per week vergeven aan studenten. 

Meer informatie over TalentIT Twente.