Kaart Human Capital Investeringen

Het Nationaal Groeifonds investeert miljoenen euro's in onderwijs en bedrijfsleven in de regio. Een mooie impuls voor samenwerking en kennisontwikkeling. Hierdoor kunnen grote stappen gezet worden bij het opleiden van voldoende én goed geschoolde vakmensen. Belangrijk hierbij is om aan te sluiten bij bestaande netwerken en die groter en steviger te maken.

De meeste programma's investeren een deel van hun middelen in human capital ontwikkeling, veelal door middel van een regionale aanpak in samenwerking met overheden, kennisinstellingen en bedrijven. Via de HCI-kaart van Katapult is zichtbaar welke groeifondsvoorstellen in welke regio actief zijn en wat zij doen op het gebied van human capital. Omdat de plannen nog niet voor alle programma's volledig zijn uitgekristaliseerd, wordt de kaart regelmatig bijgewerkt. Linksboven in bij het vergrootglas vind je de zoekfunctie met filter.