Netwerkorganisatie

30-09-2019

Kennis over pps #Business modellen

Linking pin - Community - Lidmaatschapsmodel

Om als PPS echt onderdeel uit te maken van de regionale kennisinfrastructuur, is het van belang te investeren in een stevig netwerk in het bedrijfsleven, het onderwijs en de overheid. De PPS ontwikkelt, activeert en onderhoudt dit netwerk. Mogelijke samenwerkingspartners (en/of concurrenten) zijn evenementenbureaus, leveranciers van CRM-systemen, netwerkorganisaties en brancheorganisaties.

Voorbeelden van proposities

  • Zelf kleine en grote events organiseren, netwerkborrels, masterclasses en voordrachten
  • Actief bijeenkomsten van de partners bezoeken
  • Actief bijeenkomsten bezoeken waar potentiële klanten zich ophouden
  • Bedrijven bezoeken waar eerder contacten zijn gelegd door docenten, studenten of onderzoekers.

Key resources

Het netwerk wordt ‘gebouwd’ door echte commerciële netwerkers, die contactgegevens opslaan in een CRM-database. Deze database vormt de basis voor het relatienetwerk van de PPS- organisatie. De contacten uit de database worden actief benaderd voor de evenementen van de PPS, maar ook voor proposities vanuit andere modellen (onderzoek, onderwijs, trainingen, faciliteiten, enzovoort).

Aannames over de marktvraag

Docenten, lectoren, opleidingsmanagers en bestuurders hebben zelf een warm netwerk in het bedrijfsleven, maar dit netwerk is voornamelijk informeel van karakter en bestaat uit persoonlijke relaties. De PPS heeft als doel deze persoonlijke relaties om te zetten in een netwerk dat voor het kernteam van de PPS toegankelijk is.

Verdienen & verduurzamen?

Er bestaan al heel veel netwerkorganisaties die evenementen organiseren in een lidmaatschapsmodel. Uitsluitend toegang bieden tot evenementen zal niet voldoende zijn om bedrijven te laten betalen voor een lidmaatschap. In combinatie met bijvoorbeeld de modellen ‘laboratorium’ of ‘leven lang leren’ zou dit eventueel wel kunnen werken. De kosten en inspanningen van het organiseren van eigen evenementen zijn aanzienlijk, terwijl het vragen van toegangsprijzen drempelverhogend zal werken. Realistisch en vanuit een kortetermijnperspectief bekeken kost dit model dus veel tijd en geld en levert niet direct iets op; sterker nog, het zal drukken op de kosten. Het is echter wel nodig om een actief netwerk van bedrijven op te bouwen waarmee kan worden samengewerkt of waaraan op een later moment proposities verbonden kunnen worden.

 

Lees ook