Nieuwe mkb-route in het hbo: winst voor het bedrijf en de student

15-12-2020

#MKB #Nieuws

Maatschappelijke uitdagingen op het gebied van arbeid en scholing vragen om creatieve en gedurfde oplossingen. Het programma 'Mkb-route in het hbo', een initiatief van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en MKB-Nederland, is zo'n oplossing. Samen met zeven pilots wordt ingezet op het versterken van werkend leren in het hbo (mét leerarbeidscontract) in Nederland. 

Het bedrijfsleven heeft een groeiende behoefte aan goed geschoold personeel. De nieuwe ‘Mkb-route in het hbo’ draagt hieraan bij door studenten vroegtijdig te koppelen aan het midden-en kleinbedrijf (mkb) in werkend leren trajecten. Het mes snijdt aan twee kanten: het bedrijf haalt nieuwe kennis naar binnen en kan eigen medewerkers laten scholen, en studenten kunnen zich goed voorbereiden op de arbeidsmarkt.

Meerwaarde voor het mkb
Het mkb-bedrijf krijgt dankzij de 'Mkb-route in het hbo' een student in dienst die al een goede basisopleiding heeft genoten. Het bedrijf kan de student vervolgens sturen in zijn verdere opleiding, passend bij de behoeften van het bedrijf. Daarnaast kan het bedrijf via deze route medewerkers de kans bieden om zich verder te ontwikkelen. Het mkb heeft daar nu verhoudingsgewijs weinig mogelijkheden voor. De mkb-route verlaagt deze drempel. In overleg met de student en hogeschool stippelt het bedrijf dan een opleidingsplan uit, dat opgenomen wordt in het tripartiete leerwerkovereenkomst.

Het bedrijf versterkt hierdoor meteen ook de banden met de hbo-opleiding, wat een nieuwe bron van kennis oplevert. Zo wordt de 'Mkb-route in het hbo' de perfecte mogelijkheid tot innovatie.

Meerwaarde voor de student
Door het volgen van de 'Mkb-route in het hbo' krijgt de student een veel betere positie op de arbeidsmarkt. De kans op een goede baan na het behalen van het diploma wordt aanzienlijk groter, doordat de student door het werken in het mkb de grenzen van zijn discipline overschrijdt en waardevolle werkervaring opdoet. Bovendien doet hij of zij de werkervaring op die vaak geëist wordt in openstaande vacatures. Daarnaast is de kans groot dat de student na het behalen van het diploma in dienst kan blijven bij of kan doorgroeien in het bedrijf waar hij de mkb-route doorlopen heeft.

Mkb-route
Een ‘Mkb-route in het hbo’ betreft een opleiding AD of Bachelor waarin leren en werken tegelijkertijd plaatsvinden en met elkaar verbonden is, (zoals bijvoorbeeld in de BBL in het MBO, waar voor het grootste deel het leren plaatsvindt op de werkplek), én waarbij de (leer)werkplek van de student zich bevindt in het mkb (geformaliseerd in een tripartiete overeenkomst tussen student, hogeschool en mkb-bedrijf of leerarbeidscontract). Deze werkend leren trajecten kunnen worden uitgevoerd binnen hbo-opleidingen. Bedrijven, hogeschool en branchevereniging werken samen aan voor mkb relevante opleidingstrajecten voor mbo geschoolde werkenden, zij-instromers en initiële studenten (met extra aandacht voor doorstroom van studenten in mbo-bbl). Binnen deze kaders kennen ‘Mkb-routes in het hbo’ variëteit in opzet, inrichting en uitvoering al naar gelang de behoefte van bedrijven en studenten in die regio of sector.

De praktische uitvoering van de ‘Mkb-route in het HBO’ ligt in handen van het programmateam bestaande uit VNO-NCW/MKB-NL, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Katapult voert de projectleiding en -ondersteuning uit.

Lees meer informatie in het digitale magazine of bekijk de website.

Deel op Facebook Deel op Twitter Deel op LinkedIn Deel via WhatsApp

Laat een reactie achter