Nieuwe regeling Regionaal Investeringsfonds mbo bekendgemaakt

12-09-2023

#Nieuws #RIF

Robbert Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ondertekende op 11 september de nieuwe ontwerpregeling Regionaal Investeringsfonds mbo 2024-2027. De regeling wordt volgens de procedure over dertig dagen gepubliceerd in de Staatscourant.

Het doel van de regeling is ongewijzigd: publiek-private samenwerkingsverbanden in het mbo kunnen een beroep doen op de regeling om de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren. Voor de looptijd van deze regeling is jaarlijks een budget van 30,75 miljoen euro beschikbaar. Het totale budget is vastgesteld 123 miljoen.

De eerste mogelijkheid om een aanvraag in te dienen is in januari 2024. Meer informatie over de aangepaste regeling lees je hier.

We kunnen ons voorstellen dat jullie vragen hebben over deze nieuwe RIF- regeling. Wat is er veranderd en wat blijft zoals het is? Daarom worden er een aantal informatiebijeenkomsten georganiseerd:

  • donderdag 12 oktober 2023 van 14:00 uur tot 16:00 uur bij de MBO Raad in Woerden. Meld je hier aan.
  • donderdag 2 november 2023 van 14.00 tot 16.00 uur, online. Meld je hier aan.
  • dinsdag 7 november 2023 van 14.00 tot 16.00 uur, online. Meld je hier aan.