Onderzoekshuis

30-09-2019

Kennis over pps #Innovatie beroepspraktijk #Business modellen

In het businessmodel ‘onderzoekshuis’ houdt de publiek-private samenwerking zich voornamelijk bezig met het stimuleren en aanjagen van innovaties voor de bedrijven in de regio.
  
Voorbeelden van poposities

  • In opdracht van bedrijven toegepast onderzoek verrichten. Dit kan gebeuren in samenwerking met andere bedrijven, lectoraten en interne kenniscentra van hogescholen, maar ook met andere onderzoekspartners zoals universiteiten en TNO.
  • Lectoraten en kenniscentra van de betrokken hogescholen ondersteunen bij projectmanagement om subsidieprojecten (in Europees verband of op het gebied van innovatie) mogelijk te maken. Hoewel het businessmodel van het onderzoekshuis met name op hbo-niveau dominant is, zien we steeds meer betrokkenheid van mbo-instellingen voor bijvoorbeeld realisatie en bouwen van prototypes. In de praktijk werken mbo’ers en hbo’ers immers ook samen aan projecten. Ook vanuit practoraten worden onderzoeksprojecten opgezet.

Key resources

In dit businessmodel worden binnen de PPS enkele onder zoekers aangenomen die de onderzoeksprojecten in eerste instantie oppakken. Hierdoor hoeft niet direct hulp te worden ingeroepen van onderzoekers van lectoraten of interne kenniscentra aan de hogeschool. De PPS is in staat met eigen onderzoekscapaciteit zelfstandig toegepast onderzoek aan bedrijven te verkopen en uit te voeren. Zo kan het niet gebeuren dat er na verkoop van een onderzoeksproject bij het lectoraat geen onderzoekers beschikbaar blijken te zijn.

Verdienen & verduurzamen

De PPS verdient geld door de verkoop van onderzoeksprojecten aan het bedrijfsleven. Kenmerkend voor onderzoek in een PPS is dat er een koppeling is naar studenten en onderwijs. De projecten zijn in omvang verschillend, maar worden vaak op basis van een ‘fi xed fee’ of inzet van onderzoeksuren en materialen
afgerekend. Van deze studenten kan geen resultaatverplichting worden verwacht. Dit wordt echter opgelost door een docent of lector in te zetten die verantwoordelijk is voor het resultaat, of door hierover met het bedrijf afspraken te maken. De vergoeding van het bedrijf is verbonden met de resultaatverplichting.

Distributiekanalen

Het klantcontact komt vaak tot stand door gebruik te maken van het ‘warme netwerk’ van de lectoraten en practoraten waarmee wordt samengewerkt. Een proactieve business development manager bezoekt potentiële klanten, gaat naar netwerkbijeenkomsten en geeft bij allerlei gelegenheden voordrachten om bij potentiële nieuwe opdrachtgevers onder de aandacht te komen.

Lees ook