En later zijn we pas aan de baas gaan vragen of het mochtJames Veenhoff - Denim City

Ons verhaal

Katapult is een netwerk van ondernemers, docenten, onderzoekers, professionals en projectleiders. Katapult verbindt 134 samenwerkingsverbanden tussen onderwijs en bedrijfsleven en groeit continu. De belangrijkste doelstelling van deze samenwerkingsverbanden is het realiseren van toekomstbestendig beroepsonderwijs en innoveren van de beroepspraktijk. Dit gebeurt bijvoorbeeld door professionals uit het bedrijfsleven die lessen verzorgen. Of door studenten die tijdens hun opleiding onderzoek doen voor een MKB-bedrijf. Er participeren inmiddels 50.000 studenten, 4500 bedrijven en 4.000 docenten in deze samenwerkingsverbanden, ook wel Centres of expertise, Centra voor innovatief vakmanschap en PPS in het beroepsonderwijs. Lees hier verder over Centra.

Wat doet Katapult?

Binnen Katapult laten we de resultaten zien, delen we kennis, leren we van elkaar en ontwikkelen we nieuwe goede voorbeelden. Zodat niet iedereen het wiel opnieuw hoeft uit te vinden en we onszelf steeds verbeteren. Elk samenwerkingsverband waarin onderwijs en praktijk elkaar ontmoeten mag aansluiten, zoals innovatielabs, communities of practise en publiek-private samenwerkingsverbanden. Dus ook als je geen Centrum heet. Hiermee leveren we een actieve bijdrage aan een cultuuromslag in het beroepsonderwijs, waarin samenwerken centraal staat. Lees meer over wat Katapult doet.

Waarom Katapult?

We leven in een snel veranderende wereld. Beroepen komen en gaan, kennis veroudert in rap tempo. Daardoor groeit de kloof tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven. Om die kloof te overbruggen is lef nodig; nieuwe oplossingen, anders denken. We zullen moeten samenwerken. Daarom is Katapult opgericht. We zijn er voor en door elkaar: samen gaan we sneller. Zo versnellen we de beweging naar het beroepsonderwijs en beroepspraktijk van morgen. Lees meer over het Waarom van Katapult.

In 2025…
  • is 90% van de mbo en hbo-instellingen actief in onze beweging*;
  • We vergroten het bereik van studenten naar tenminste 25% in 2025 (2016: 5%);
  • is 75% van de samenwerkingsverbanden binnen Katapult succesvol (2016: 66%);
  • is het netwerk van aangesloten bedrijven vervijfvoudigd naar 20.000 (2016: 4500).

* Dit doel hebben we in 2016 behaald! Inmiddels participeren 24 hogescholen en 59 mbo-instellingen.

Meedoen?

Kijk hoe je kan deelnemen 

Voor meer informatie: 

Download de impactrapportage    (English version)

Contact
Katapult
Oranjebuitensingel 6
2511 VE Den Haag

070-3119717
hallo@wijzijnkatapult.nl