En later zijn we pas aan de baas gaan vragen of het mochtJames Veenhoff - Denim City

Waarom Katapult

Digitalisering leidt tot exponentiële veranderingen

Robotica, kunstmatige intelligentie, 3D-printen en het Internet der Dingen. Twintig jaar geleden was het pure sci-fi, nu realiteit. Ook technologieën die zich momenteel nog onder de publieke radar bevinden, zoals blockchain, komen heel binnenkort boven.

Door alle technologische innovaties verdwijnen er banen, maar er komen ook nieuwe bij. Want wie had er in de jaren '90 gehoord van een app-ontwikkelaar of vlogger? Andere banen krijgen een heel andere invulling: een secretaresse deed voor de komst van de computer heel ander werk dan nu.

De technologische vooruitgang heeft dus niet alleen een enorme invloed op bedrijven en hun businessmodellen, ze stelt ook nieuwe en andere eisen aan de menselijke kant van maatschappij en arbeidsmarkt. Digitalisering zorgt voor een behoefte aan nieuwe, technologie- en data-gerelateerde deskundigheid, en dus aan onderwijs op die gebieden.

Parallel aan dit alles zijn er allerlei maatschappelijke uitdagingen die we het hoofd moeten bieden. Hoe kunnen we de klimaatverandering omkeren? Hoe ontwerpen we een maatschappij waarin iedereen mee kan?

Kortom: we staan voor een flinke uitdaging…

De immense impact van technologie op de samenleving (in wonen, werken, leren, …) neemt in de toekomst nog verder toe. Daarnaast blijft echter een ander element essentieel voor economische groei en innovatie, en om maatschappelijke problemen op te lossen: de aanwezigheid van menselijk kapitaal.

Als we de kansen willen grijpen die digitalisering oplevert, moeten we investeren in zelfredzame mensen. In mensen die innovatief en proactief handelen in een onzekere en snel veranderende context. En dan hebben we het niet alleen over de groeiende vraag naar bèta-technici. Voor vrijwel alle banen is een steeds hoger niveau van digitale vaardigheden en geletterdheid, maar ook van zelfredzaamheid nodig. Daar komt nog bij dat technologen niet in isolatie aan oplossingen werken, maar samen met anderen.  Digitalisering raakt iedereen.


Regionaal sámen leren en werken
Steeds vaker blijkt hoe waardevol regionale ecosystemen zijn als plekken waar een succesvolle transitie snel in gang wordt gezet. Dáár worden leren, werken en innoveren concreet met elkaar verbonden. Overheden, ondernemers, werkenden en onderwijs- en kennisinstellingen investeren erin en werken op gelijkwaardige basis met elkaar samen (publiek-private samenwerkingen of PPS'en). Met elkaar bepalen regionale spelers waar ze naar toe werken. Deze samenwerkingsverbanden heten bij Katapult 'centra'.

Essentieel: beroepsonderwijs dat exponentieel ontwikkelt
Nederland heeft state-of-the-art beroepsonderwijs. Het is wereldwijd vermaard en levert goede werknemers, die snel kunnen switchen tussen rollen, functies en banen bij verschillende werkgevers. Er is ook veel in innovatie geïnvesteerd, met mooie resultaten. Toch gaat deze ontwikkeling niet snel genoeg. Dat heeft vooral te maken met de manier waarop het onderwijs georganiseerd en gestructureerd is: de traditionele inrichting met een curriculum of kwalificatiedossier kan de exponentiële technologische en sociale innovatie niet bijbenen. 

Hoe lukt het dan wel? Door onderwijs en praktijk structureel met elkaar te laten samenwerken in een experimentele setting. Dat is in de afgelopen jaren veelvuldig gebeurd in de centra.


Eenvoudig is het niet
Dat de impact van digitalisering toeneemt is duidelijk, maar tot welke scenario’s leidt dat? Is een school zonder docenten denkbaar? Of een kwalificatie zonder één stap in een schoolgebouw te zetten?

Culturele aspecten werken soms vertragend of juist versnellend in de innovatie van onderwijs- en arbeidsmarkt. En er heerst een gevoel van weinig vrijheid voor experimenten in onderwijs en qua aansluiting op de arbeidsmarkt. In de centra zijn weliswaar innovatieve vormen van nieuw onderwijs ontwikkeld, maar soms ervaren deelnemers belemmeringen om ze in het hart van het beroepsonderwijs te krijgen.

Docenten hebben een bepalende rol in het versnellen, maar velen hebben moeite het tempo bij te benen, of bieden zelfs weerstand. Ook met dat gegeven moeten we aan de slag.

Tot slot blijkt het geen sinecure om goed werkende, zichzelf bedruipende publiek-private samenwerkingen op te zetten in het beroepsonderwijs. Onderwijs blijft toch de corebusiness van onderwijsinstellingen, en alle goede voorbeelden ten spijt, valt er met name in het mbo nog veel te winnen in het creëren van in cash betaalde toegevoegde waarde vanuit het onderwijs naar het bedrijfsleven. Dat zou kunnen met de toegevoegde waarde van leerlingen, die met een 21st century-blik en dito skills reflecteren op de bedrijfsvraagstukken van deze tijd. Of door het betrekken van startups in PPS-projecten.

Contact
Katapult
Oranjebuitensingel 6
2511 VE Den Haag

070-3119717
hallo@wijzijnkatapult.nl