sluiten

Toelichting bij gebruik ontwikkelkaart

Deze ontwikkelkaart heeft als doel om te ondersteunen in het aanjagen en opschalen van learning communities. De sector overstijgende ambitie is om tot een adaptief lerende maatschappij en een dynamisch kennis-/innovatiesysteem te komen als beoogde impact en learning communities spelen hier een belangrijke rol in. De sector overstijgende maatschappelijke ambitie staat daarom centraal in de ontwikkelkaart als richting waar we naar toe willen bewegen en is voor iedereen hetzelfde. In dit sjabloon is dit daarom ook niet bewerkbaar.

De ontwikkelkaart kan op twee manieren gebruikt worden:

Het vaststellen van de actuele status en het monitoren van voortgang en ontwikkeling
Hiervoor gebruik je de gesloten vragen onder status. Het sjabloon is in maximaal 30 minuten in te vullen.

Het identificeren van kansen en acties en ter ondersteuning bij het maken van een plan van aanpak
Hiervoor gebruik je de open vragen onder acties, het sjabloon is geschikt voor gebruik individuen en teams

sluiten

Positionering

Dit thema gaat over hoe je de doelgroepen op de verschillende niveaus weet te bereiken over learning communities en/of de geboden ondersteuning hierin vanuit de topsectoren.

Bestuur en beleid

Topsector

Werkveld

sluiten

Samenwerking

Dit thema gaat over gezamenlijke inzet om learning communities te ontwikkelen. Op welke niveaus werk je met wie samen en waarom?

Bestuur en beleid

Topsector

Werkveld

sluiten

Propositie

Dit thema gaat over hoe je learning communities en/of de ondersteuning van de topsectoren relevant weet te maken voor verschillende doelgroepen en op de verschillende niveaus.

Bestuur en beleid

Topsector

Werkveld

sluiten

Resources

Dit thema gaat over welke hulpbronnen benodigd zijn om learning communities te helpen ontwikkelen op alle niveaus. Denk hierbij aan funding, instrumentarium en competente mensen.

Bestuur en beleid

Topsector

Werkveld

ElementPositionering
Propositie
Samenwerking
Resources
werkveld
topsector
bestuur en beleid
werkveld
topsector
bestuur en beleid
in contact met 100 missiegedreven LC’s
werkveld
topsector
bestuur en beleid
werkveld
topsector
bestuur en beleid
Adaptief lerende maatschappijDynamisch kennis-/innovatiesysteem