Wij maken op onze website gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies voor het bijhouden van statistieken (de cookies van Google Analytics zijn volledig geanonimiseerd) om voorkeuren op te slaan, maar ook voor marketingdoeleinden. Als je akkoord gaat met ons gebruik van cookies, klik dan op 'Cookies toestaan'. Lees hier onze cookieverklaring.

Cookies toestaan Weigeren

'Oog voor iedere aangesloten MKB'er': Cleantech Centre

08-09-2020

Pps-activiteiten #Onderwijs en werving #Mkb #Branche-pps #Artikel

Martin Snijder is relatiemanager bij ROC Aventus en coördinator van Cleantech Center, duurzaam innovatiecentrum van en voor Oost-Nederland. 

Cleantech Center is een publiek-private samenwerking. Wat doen jullie, kort gezegd?  
“We brengen ondernemers, onderwijs en overheid bij elkaar en realiseren concrete businesscases voor toepassing van schone en duurzame technologieën. Met als doel minder afval, minder CO2-emissies , een bijdrage aan een circulaire wereld en meer arbeidsplaatsen. Specifiek in termen van de human capital agenda: we interesseren jonge mensen voor techniek en binden ze aan de regio Apeldoorn-Deventer-Zutphen. Dat doen we met behulp van competities, challenges en het organiseren van kennissessies.” 

Waarom zou ik als mkb’er meedoen? 
“Het technisch georiënteerd mkb, zeker het kleinbedrijf, heeft een uitdaging om voldoende geschoold technisch personeel te vinden. Via ons vind je een oplossing voor je duurzaamheidsvraagstuk én kom je in contact met studenten van mbo, hbo en wo.” 

Hoe maak je als PPS het verschil? 
“Met goed relatiemanagement, dat is belangrijk om te zorgen dat partijen tot resultaten komen. Iedereen voelt de waan van de dag, maar tegelijkertijd zijn we een commitment aangegaan, een gezamenlijke verantwoordelijkheid die we moeten waarmaken. Als coördinator van de PPS ben ik de schakel naar zowel de ondernemer als het onderwijs. Als de ondernemer een vraagstuk inbrengt, wordt dat door één of twee onderwijspartijen samen geadopteerd. Ik zorg dan dat goed wordt vastgelegd wat dat inhoudt: wat spreken we af over de voorwaarden, het proces en het resultaat? Ook tijdens het proces blijf ik vragen stellen: hoe staat het ervoor, klopt de planning nog? Dat moet je continu in de gaten houden.” 

Wat is het lastigst bij publiek-private samenwerking? 
“Ik hamer altijd op coördinatie. Daar zit de kwetsbaarheid. Ook heb je voor succesvolle samenwerking iemand nodig die de lokale en regionale situatie goed in beeld heeft: hoe lopen de strategische lijnen?” 

Wat is belangrijk in het opbouwen van relaties met het mkb? 
“Het begint met verkennen (wat zit er in mijn regio, wat doen bedrijven?), dan wordt het herkennen (de mkb’er die denkt: hé, ik heb dat eerder gehoord of gezien), daarna kennen (ik ken jou, ik bel je op) en erkennen (we zijn van elkaar afhankelijk). Dat staat of valt met relatiemanagement. Persoonlijk contact houden, laten zien dat je geloofwaardig bent. Je afspraken nakomen en eerlijk zijn. Nee is ook een antwoord.” 

Wat vraagt dit van de mensen achter de PPS? 
“Dat zij enthousiast zijn en erin geloven. Een PPS tot bloei brengen is echt een persoonlijke opgave. Je moet jezelf committeren aan datgene waar je voor staat.” 

Tip 
“Wil je in je regio dynamiek creëren, heb dan oog voor iedereen die bij de PPS is aangesloten. Houd goed in de gaten of er politiek ook nog iets speelt, zodat je makkelijk kan participeren. Ken de netwerkverenigingen van ondernemers en leg daar goed je oor te luisteren.” 

Cleantech Center 
Belangrijkste partners: Cleantech regio, Gemeente Zutphen, HAN, Hogeschool Saxion, ROC Aventus, VNO-NCW Stedendriehoek, Greentech Alliances, Pakhuis Noorderhaven, Strategische Board Stedendriehoek, Universiteit van Twente, Hogeschool Windesheim, Hogeschool van Hall Larenstein, Zone College, VO onderwijs Stedendriehoek (Apeldoorn Deventer en Zutphen), Technipact 
Sectoren: duurzaamheid, circulariteit 
Startjaar: 2014 
Doelgroep: technisch georiënteerd mkb 
Bereik: 35 challenges in 2020, 230 challenges totaal 
Waarde: kennisplatform voor circulaire economie waar ondernemers gebruik kunnen maken van de kennis en know-how van (jong) talent in het onderwijs 
Aanbod: competities (Cleantech Battles, Cleantech Talent Award), challenges, evenementen, community 
Bijzonder: winnaar Pro-motor Award 2020 

www.cleantechcenter.nl/  

Dit portret is onderdeel van een reeks portretten van publiek private samenwerkingen (pps) die koploper zijn in het bereiken van én bovendien meerwaarde bieden voor mkb-bedrijven. Het mkb is de groeimotor van de Nederlandse economie. Van de ruim 10.000 partners van pps is 80% mkb. Tegelijkertijd werkt het overgrote deel ervan (96%) nog helemaal niet samen met het onderwijs. Dat is een gemiste kans, omdat door samen te werken zoveel - letterlijke en figuurlijke - winst valt te behalen. Deze kleine(re) bedrijven moeten het juist hebben van samenwerking om hun personeelsbestand up to date te houden en nieuw talent aan trekken en te behouden. Of bijvoorbeeld te profiteren van innovaties op het gebied van duurzaamheid en digitalisering. Want als klein bedrijf kun je dat niet allemaal zelf organiseren. Daarom werkt Katapult in 2020 en 2021, in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, aan het actiever betrekken van mkb-bedrijven bij een voor hen relevante pps. Om als pps te leren hoe je het mkb het beste kunt bereiken en bedienen hebben we de koplopers naar hun ervaringen gevraagd.