Wij maken op onze website gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies voor het bijhouden van statistieken (de cookies van Google Analytics zijn volledig geanonimiseerd) om voorkeuren op te slaan, maar ook voor marketingdoeleinden. Als je akkoord gaat met ons gebruik van cookies, klik dan op 'Cookies toestaan'. Lees hier onze cookieverklaring.

Cookies toestaan Weigeren

'Opschalen en aanhaken is het devies'

08-03-2023

Kennis over pps #Opschalen #Nieuws #Artikel

Nederland staat voor grote maatschappelijke uitdagingen, waar we alleen aan kunnen voldoen als we genoeg, en vakbekwame mensen hebben. Maar hoe krijgen we die? Pieter Moerman (co-founder Katapult) schrijft in een opiniestuk in het magazine van Binnenlands Bestuur dat de antwoorden dichterbij zijn dan we denken. Sterker nog: ze zijn al volop beschikbaar, maar opschaling is nodig.

Succesvolle voorbeelden
De afgelopen 10 jaar zijn er honderden publiek-private samenwerkingsverbanden (pps) opgericht. In het hele land zijn succesvolle netwerken ontstaan. De voorbeelden zijn legio. In elke regio werken ondernemers, onderwijs en overheden intensief samen aan innovaties die Nederland verder brengen. Deze netwerken leggen verrassende kruisverbanden op het gebied van (om)scholing, innovatie en onderzoek. Natuurlijk zijn bij die pps’en ook de regionale overheden betrokken. Die zijn onontbeerlijk voor inbedding en afstemming van provinciale en gemeentelijke regelingen, ze zorgen voor verbinding en dragen kennis bij van nieuwe infrastructuren voor de arbeidsmarkt.

De bewijzen liggen er: het wiel is er al, uitvinden hoeft niet meer. Het zoveelste nieuwe idee gaat onze arbeidsmarkt niet repareren. Nog meer samenwerkingsverbanden en (subsidie)regelingen, pilots en proefballonnetjes werken eerder averechts, ze zorgen voor versnippering en verdunning. Investeren in bewezen modellen is en blijft de kortste weg naar succes. Voor mij is het glashelder: de tijd van vrijblijvend experimenteren is voorbij; opschalen en aanhaken is het devies! Lees hier het volledige opiniestuk.

Aanhaken
In een interview met Techniekpact zoomt Moerman verder in op de kracht van pps. Met de verkiezingen voor de Provinciale Staten die voor de deur staan vraagt Moerman aandacht voor economie, onderwijs en arbeidsmarkt. Ook op die beleidsonderdelen heeft de provincie een belangrijke taak te vervullen. ‘Het wiel is er, nu moeten we het laten rollen.’

Pps is cruciaal voor een gezonde arbeidsmarkt stelt Moerman. ‘Niemand kan het alleen. Samenwerking tussen bedrijven en scholen was er altijd al, maar die was vaak oppervlakkig en incidenteel. Nu zie ik in veel regio’s structurele samenwerking.’ Vanaf september worden 15 publiek-private samenwerkingsverbanden opgeschaald, onder meer met een bijdrage uit het Nationaal Groeifonds. ‘Die samenwerkingsverbanden hebben hun eigen ecosysteem en regionale speerpunten: van slimme industrie in de Drechtsteden, de Achterhoek en Twente tot groene chemie in Zuid-Limburg en de transitie van de gezondheidszorg in Drenthe en Groningen. Ze hebben één gemene deler: het zijn succesvolle voorbeelden van eendrachtige, gebundelde en gefocuste publiek-private samenwerking.’ Hoe begin je als individueel bedrijf of school met samenwerken? ‘Haak aan! Ieder regionaal netwerk heeft een business developer, een aanjager of een talentmakelaar. Ze heten anders, maar doen hetzelfde: mensen verbinden. Samenwerking begint laagdrempelig, klein en praktisch. Als je elkaar eenmaal weet te vinden kun je de samenwerking uitbouwen. Ook succesverhalen als Brainport zijn klein begonnen. Het belangrijkste: het gebeurt, dus het kan!’

Krachtenbundeling
‘Drie kwart van de publiek-private samenwerkingsverbanden is succesvol. Er zijn al honderden studenten en tientallen bedrijven, die succesvol samenwerken. Maar de lat moet omhoog: van 300 naar 3000 studenten en van 50 bedrijven naar 500. Kijk vooral bij elkaar af. Een succesfactor is een fysieke plek voor de samenwerking. Brainport is zo’n prachtig voorbeeld, alles komt daar samen in één gigantisch gebouw. Dat zorgt voor kruisbestuiving. Ook de Horti Campus in het Westland of het Innovatiecluster Drachten zijn mooie voorbeelden. Maar er zijn goede voorbeelden te over. Bekijk hier de kaart met alle groeifondsvoorstellen, daar zie je dat alle regio’s zijn vertegenwoordigd.’

Een van de belangrijkste opbrengsten van samenwerking is krachtenbundeling. Voor Moerman betekent krachtenbundeling een grotere rol voor de provincie, een oproep die hij graag doet aan aanstaande Statenleden en gedeputeerden: ‘Onderwijs en Arbeidsmarkt zijn cruciaal voor het vestigingsklimaat, dat zou voldoende urgentie moeten zijn voor provincies, zeker in krimpgebieden, om ermee aan de slag te gaan.’

Lees hier het volledige interview met Techniekpact met daarbij ook een reflectie van drie belanghebbenden uit het veld die reflecteren op de uitspraken van Moerman.