Peer review, een zee aan inzichten

13-10-2020

#Branche-pps #RIF

Je samenwerking onder een vergrootglas leggen en laten onderzoeken door een frisse blik van buitenaf: een peer review. De kracht van zo’n review zit in het ‘halen en brengen’ van kennis, ervaringen en inzichten, en de mogelijkheid om een kijkje te nemen in andermans keuken: niets is tenslotte leuker dan gluren bij de buren! En dat helpt je weer om de kwaliteit van je activiteiten te bewaken en de koers te bepalen. Projectmanagers Trees Flapper en Ann Fritzsche van ‘ZorgThuis Noorderpoort’ en Alice Bakker programmamanager ‘Zorg in de wijk in de 21e eeuw’ vertellen wat het hen bracht.

Waarom doe je mee aan een peer review?

Alice: “Een jaar geleden was ik op zoek naar een systematische evaluatie van een fieldlab. Dat wilde ik doen om bewustwording te creëren bij de partners, zodat we daar in het laatste half jaar van het project aan konden werken.” 

Trees: “We doen van alles en soms vraag je je af of je wel op de goede weg bent. Een frisse blik van buitenaf kan heel verhelderend zijn.” Ann: “Omdat we beiden afscheid nemen aan het eind van het project is het van belang dat het project goed geankerd is: binnen een school en ook in de stuurgroep. Zo’n peer review brengt de sterke en zwakke punten van je samenwerking in kaart.”

Hoe heb je het ervaren?

Trees: “We waren positief verrast dat alle door ons geselecteerde partners volmondig ja zeiden tegen de review. Ze wilden heel graag meewerken. En ondanks de krappe planning en al die verschillende agenda’s lukte het wonderwel om iedereen bij elkaar te krijgen.” Ann: “Zeker als je bedenkt dat de review midden in Coronatijd viel. Dat bleek trouwens onverwacht gunstig uit te pakken omdat de tijdsinvestering toen voor alle deelnemers beperkt bleef tot anderhalf uur. Het was bijzonder effectief.”

Alice: “We hebben het allemaal als heel positief ervaren. Het is altijd prettig om een reflectiemoment te hebben en het is ook plezierig om ervaringen uit te wisselen met collega’s. En wat ik hoorde was dat mensen die elkaar in het dagelijks leven niet zo vaak spreken maar wel een vergelijkbare functie hebben  - dus bijvoorbeeld twee directeuren uit het onderwijs – het fijn vonden om met elkaar om tafel te zitten.”

Stond het resultaat in verhouding tot de energie die je erin stak?

Trees: “Ja vind ik wel. Het is bovendien een mooie manier om over je project na te denken. De voorbereiding alleen al levert je zoveel op. En de terugkoppeling en het verslag van de interviews zijn bijzonder waardevol. Het model dat gehanteerd wordt is een mooie kapstok, maar lastig om in de praktijk tot uitvoering te brengen. En als je de uitwerking onder ogen krijgt, wordt helder hoe het is ingebed in het grote geheel. Dat vind ik mooi om te zien. Het is de investering meer dan waard.”

Alice: “De planning was inderdaad arbeidsintensief, daar heb ik speciaal iemand voor aangenomen. Door Corona konden we de review bovendien pas veel later uitvoeren dan gepland en zijn we overgegaan op online bijeenkomsten. Maar daardoor was de opkomst veel groter dan verwacht, eigenlijk heeft iedereen meegedaan. Ik denk dat het belang van zo’n review ook gewicht krijgt doordat het wordt uitgevoerd door een externe partij. De peer reviewers zijn natuurlijk ervaren mensen. Het is prettig om daar de verhalen van te horen.”

Wat heeft het je opgeleverd?

Ann: “De sterke punten van het project zijn aangestipt, daar werd ik blij van. Dat bepaalde zaken soepel lopen is namelijk helemaal niet zo vanzelfsprekend als het lijkt.” Trees: “De review maakt het ook makkelijker om je bewust te worden waar je op kunt bijsturen. Wij hadden bijvoorbeeld een sterke focus op het oprichten van een eigen netwerk, maar het belang ervan werd niet gedeeld door de stuurgroep. Uit de peer review bleek vervolgens heel duidelijk dat het opzetten van zo’n netwerk ook niet nodig was. Dat is fijn om te horen, want dan kun je dat loslaten en ontstaat er ruimte voor een andere focus.”

Geeft de peer review je ook een betere focus voor het komend half jaar?

Alice: “Zeker! Professionalisering van de opleiders krijgt nu meer aandacht en wat betreft de zorgtechnologie zien we nu beter hoe complex het is. We hadden daarin meer willen bereiken maar we weten nu dat we dat niet gaan redden. Dit vraagstuk vraagt meer tijd en een andere aanpak. Ik probeer het ergens anders onder te brengen.”

Zou je anderen een peer review aanraden?

Ann: “Jazeker. Het is heel zinvol om na twee à tweeëneenhalf jaar een pas op de plaats te maken en de lijn voor de toekomst uit te zetten. Dat geldt voor ieder project. Een peer review helpt je om goed dat laatste jaar in te gaan. Niet om vinkjes te zetten bij wat niet goed is, maar om inzicht te krijgen in je processen: wat is de focus, waar gaat het heen, zitten alle betrokkenen nog wel op één lijn. Dat brengt het je allemaal.”

Alice: “Absoluut! Omdat een reflectiemoment heel veel waarde heeft. En ervaringsdeskundige externen een kijkje in je keuken gunnen geeft je een betrouwbaardere evaluatie. Bovendien creëert zo’n peer review een gespreksmoment met een grote groep betrokkenen, dat is natuurlijk ook heel waardevol. Dus doe het vooral, het brengt je een zee aan inzichten.”

Lees ook

Deel op Facebook Deel op Twitter Deel op LinkedIn Deel via WhatsApp

Laat een reactie achter