Practoraat

30-09-2019

Kennis over pps #Onderwijs en werving #Business modellen

Een practor dient als inspirator, motor en kartrekker

Een trend in het middelbaar beroepsonderwijs is dat mbo-instellingen practoraten vormgeven. Veranderen in: In de praktijk is de uitwerking van elk practoraat net iets anders. Het businessmodel van een practoraat maakt vaak onderdeel uit van een mbo- instelling en is daarmee dan geen publiek-privaat samenwerkingsverband, maar een strategie van de school om het onderwijs innovatiever, actueler en nog meer praktijkgericht te maken.

Kernactiviteiten

Het practoraat bestaat vaak uit een practor en een team van docenten. Gezamenlijk ontwikkelen zij actueel onderwijs, voeren zij praktijkgericht onderzoek uit en organiseren zij kennisdelingsactiviteiten. Bij alle activiteiten van het practoraat staat het delen van kennis centraal. Docenten worden binnen het practoraat ook meegenomen in professionaliseringstrajecten, waarbij enerzijds vakinhoudelijke kennis wordt opgedaan en anderzijds een refl ectieve modus wordt gestimuleerd.

Klantgroepen

Er zijn PPS’en die een practoraat hebben vormgegeven en via die weg met onderwijsinstellingen, onderzoeksinstellingen en het regionale bedrijfsleven in co-creatie samenwerken aan innovatiever onderwijs voor mbo-studenten. Ook wordt binnen enkele practoraten in co-creatie (praktijkgericht) onderzoek uitgevoerd en gewerkt aan onderzoekende vaardigheden van mbo-docenten en -studenten.

Key resources

Binnen het practoraat is een practor verantwoordelijk voor de onderwijsontwikkeling. Met name voor de docenten dient deze als inspirator (inzichten verschaffen), motor (benutting van de ruimte aanjagen) en kartrekker (inhoudelijke expert met onderzoeksvaardigheden). Een fysieke experimenteerruimte wordt gebruikt om samen met bedrijven en docenten het onderwijs verder te professionaliseren.

Opgesteld in samenwerking met de Stichting Ieder mbo een practoraat - www.practoraten.nl

Lees ook