Projectbureau

30-09-2019

Kennis over pps #Business modellen #Netwerkvorming

Adviesbureau - Consultancykantoor

In het businessmodel ‘projectbureau’ faciliteert de PPS projecten van onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven die als doel hebben de aansluiting tussen beide werelden te verbeteren. Ook verzorgt het projectbureau tegen betaling projectmanagement van alleen kennisinstellingen, overheden of juist alleen bedrijven.

Het kernteam van de PPS bestaat uit ervaren projectmanagers die het projectmanagement van de publiek-private projecten verzorgen. De projecten kunnen door verschillende opdrachtgevers uit het netwerk worden gestart, waarna een project leider van de PPS kan zorgen voor voortgang en resultaatgerichte acties. Het starten of verkopen van een project is immers een eerste stap, maar het daadwerkelijk leveren van hetgeen is toegezegd, is een uitdaging. Bij deze uitdaging helpen de projectmanagers van de PPS.

Klantgroepen

Opleidings- en onderzoeksinstellingen, gemeentes of provincien en bedrijven.

Voorbeelden van proposities

  • Lectoraten ondersteunen bij subsidieaanvragen.
  • Mkb-bedrijven ondersteunen bij innovatieprojecten (in combinatie met het senario ‘laboratorium’, waar labruimte gehuurd wordt).
  • Imagocampagnes voor de sector uitvoeren (zie het businessmodel ‘marketingorganisatie’).

Aannames over de marktvraag

  • Zowel onderwijsinstellingen als gemeentes en provinciesbeschikken vaak zelf niet over projectmanagers. Binnen het bedrijfsleven worden dergelijke projectmanagers niet vaak ingezet voor publiek-private projecten, omdat ze al op commerciële projecten worden ingezet.
  • Publiek-private projecten komen moeizaam van de grond omdat het projectmanagement wordt belegd bij personen met een overvolle agenda of bij personen die niet over voldoende projectmanagementvaardigheden beschikken.

Verdienen & verduurzamen

In de praktijk blijkt het lastig om met dit businessmodel voldoende geld te verdienen: de PPS kan en moet de partners dikwijls projecten uit handen nemen zonder dat hier een factuur tegenover staat. Wel genereren de partners vaak direct geld met onderzoek of onderwijs dankzij projectondersteuning door de PPS.


Lees ook