Provinciale Statenverkiezingen 2023

De komende maanden staat in de provincies het formuleren van nieuw beleid centraal. Er spelen grote onderwerpen: stikstof, voldoende huizen, energietransitie, bereikbaarheid van de regio én natuurlijk de economische aantrekkelijkheid. Uitdagingen waarbij de opgebouwde kennis en samenwerking binnen de publiek-private samenwerkingen (pps’en) van grote toegevoegde waarde zijn, zoals het opleiden van jongeren met de juiste skills voor de vraag van de regionale arbeidsmarkt, het door om- en bijscholing blijvend inzetbaar houden van medewerkers van het regionale bedrijfsleven en het versterken van de innovatiekracht van het mkb.

Ben je als (nieuw) statenlid, gedeputeerde of beleidsmedewerker van de provincie benieuwd naar deze pps'en? De pps’en in jouw provincie nodigen je graag uit voor een werkbezoek om kennis te maken met hun innovatieve leer-werkomgevingen waarin het mbo, hbo, wo, bedrijfsleven en kennispartners samen het beroepsonderwijs vormgeven op basis van de beroepspraktijk van nu én morgen.

Wij brengen jou graag in contact!

 

Ter inspiratie hieronder een paar voorbeelden van pps’en per provincie en op thema.