Wij maken op onze website gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies voor het bijhouden van statistieken (de cookies van Google Analytics zijn volledig geanonimiseerd) om voorkeuren op te slaan, maar ook voor marketingdoeleinden. Als je akkoord gaat met ons gebruik van cookies, klik dan op 'Cookies toestaan'. Lees hier onze cookieverklaring.

Cookies toestaan Weigeren

Redenen voor bedrijven om te participeren

29-09-2019

Kennis over pps #Business modellen #Mkb #Tool

Redenen om mee te doen

Bedrijven participeren om andere redenen in publiek-private samenwerkingsverbanden (PPS). Voor onderwijsinstellingen is PPS een uitgelezen kans om hun kernopdracht beter gestalte te geven. Samen met werkveldpartijen kunnen zij lessen ontwikkelen die beter aansluiten bij de vragen en behoeften van de beroepspraktijk dan het bestaande onderwijsaanbod.

Voor bedrijven zijn twee factoren doorslaggevend om deel te nemen in een PPS: human capital en innovatievermogen (product- en procesinnovaties). Die vallen uiteen in de volgende redenen tot participeren:

 1. Meer en beter opgeleid personeel
 2. Om- en bijscholing zittend personeel
 3. Innovatie en onderzoek
 4. Faciliteiten (met of zonder inzet van personeel of studenten)
 5. Maatschappelijk verantwoord ondernemen
 6. Netwerk / naamsbekendheid

 

 1. Meer en beter opgeleid personeel

Als het gaat om human capital, blijkt allereerst dat bedrijven deelname aan een PPS ervaren als een effectieve manier om in een krappe arbeidsmarkt bij meerstudenten interesse te wekken voor een bedrijf en daarbij en passant zicht te krijgen op de meeste getalenteerde studenten.

Daarnaast is PPS voor veel bedrijven een interessante manier om meer invloed te krijgen op het onderwijscurriculum en de actualisering daarvan, met het oog op een betere aansluiting tussen onderwijs en bedrijfspraktijk. In sommige regio’s kunnen studenten bijvoorbeeld sectorspecifieke certificaten behalen.

Ook kan deelname aan een PPS inwerktijden van nieuwe medewerkers verkorten doordat een deel van het inwerken al gebeurt als studenten in het kader van de PPS onder begeleiding van docenten in de praktijk aan het leren zijn.

 

 1. Om- en bijscholing zittend personeel

Gevraagd naar hun motieven noemen veel bedrijven verder dat PPS mogelijkheden biedt om hun huidige personeel een leven lang te laten leren. Deelname aan een PPS geeft bedrijven inspraak in de initiële modules voor om- en bijscholing die onderwijsinstellingen ontwikkelen; modules die de bedrijven vervolgens kunnen inzetten voor hun eigen personeel.

Het werken met studenten stimuleert bovendien een lerende cultuur in het bedrijf. Er wordt meer geïnnoveerd in de praktijk en medewerkers worden geprikkeld aan de slag te gaan met nieuwe oplossingen en technologieën, zoals blijkt uit het voorbeeld van KLM.

 

 1. Innovatie en onderzoek

Een voordeel van het werken met studenten is ook dat zij over het algemeen meer tijd en ruimte hebben om te experimenteren. Studententeams kunnen goed worden ingezet voor allerlei innovatieopdrachten: slow consulting,  het maken van prototypes en het testen van apparatuur en het uitproberen van verschillende concepten. Hun vrije denkwijze past bovendien goed bij vraagstukken die een grotere mate van out-of-the-box-denken vereisen.

Veel publiek-private samenwerkingen omvatten community’s of practice of innovatiewerkplaatsen: locaties waar studenten, onderzoekers, docenten en medewerkers van bedrijven samenwerken. Dit kan voor bedrijven de deur openen naar de deelname aan subsidietrajecten en toegang tot onderzoekssubsidies. Zo is deelname van het hbo een voorwaarde voor de RAAK-subsidies van het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA. Een bijkomend voordeel van deze community’s is dat er veel kruisbestuiving met andere bedrijven plaatsvindt, hetgeen open innovatie stimuleert.

 

 1. Faciliteiten (met of zonder inzet van personeel of studenten)

 

Een praktisch voordeel van publiek-private samenwerkingsverbanden is dat ze vaak beschikken over labs met state-of-the-art apparatuur waar bedrijven gebruik van kunnen maken. Dit leidt tot aanzienlijke kostenbesparingen. De faciliteiten kunnen samen met andere bedrijven en onderwijsinstellingen worden geëxploiteerd en studenten zijn voordelige werkkrachten.

 

 1. Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Veel bedrijven zien hun PPS-deelname als een langetermijninvestering: een vorm van maatschappelijk verantwoord ondernemen, een uitdrukking van sociaal burgerschap.

 

 1. Netwerk / naamsbekendheid

Tot slot kan deelname aan een PPS marketingvoordelen opleveren. De merknaam van het bedrijf komt regelmatig in beeld en dat kan een pluspunt zijn in de relatie met studenten en andere betrokken bedrijven. Omdat er altijd meerdere bedrijven bij een PPS betrokken zijn, kan dat netwerk tevens acquisitievoordelen opleveren ten opzichte van studenten of andere bedrijven in de keten. Een PPS kan zelfs commerciële doelen dienen, al is het de vraag of dat gewenst is. Het is bijvoorbeeld mogelijk om met subsidie van een Regionaal Investeringsfonds mbo (RIF) een e-learning-pakket aan te schaffen, waarbij een partner in de PPS tevens leverancier is. Belangenverstrengeling is dan wel een risco.

Lees ook