Regeling Regionaal Investeringsfonds wordt verlengd

01-07-2022

Overheid #Financiering #Mbo-initiatief #Nieuws #Regelingen

De huidige regeling Regionaal Investeringsfonds MBO 2019-2022 (RIF) wordt met één jaar verlengd. Concreet betekent dit dat er in 2023 twee aanvraagrondes (in januari en juni) worden opengesteld onder de huidige regels. Een nieuwe regeling treedt naar verwachting op 1 januari 2024 in werking. Met deze nieuwe regeling kan dan worden aangesloten bij de werkagenda MBO die de minister van OCW na de zomer met de mbo-sector wil afsluiten, en bij nieuwe kwaliteitsafspraken in het mbo.

Het doel van het Regionaal Investeringsfonds (RIF) is om mbo-studenten zo goed mogelijk voor te bereiden op de huidige en toekomstige arbeidsmarkt. Om dit te realiseren moeten mbo-instellingen en bedrijven nauw samenwerken met elkaar. En daar schuurt het, want dat vraagt van beide partijen veel inspanningen. Om die samenwerking te versoepelen riep het kabinet in 2014 het Regionaal investeringsfonds mbo (RIF) in het leven. Deze formule pakt goed uit, het RIF blijkt succesvol: het aantal samenwerkingen groeit. In totaal hebben al 182 samenwerkingsverbanden geprofiteerd van de subsidie. Ze bereiken individueel jaarlijks gemiddeld 562 mbo-studenten en 90 docenten. Via minoren en keuzedelen komt nog een veel grotere groep studenten in aanraking met pps met uitschieters naar 6.000 mbo-studenten. Zo kunnen ROC's, mkb'ers, studenten en docenten optimaal profiteren van de samenwerking tussen bedrijfsleven en het mbo. 

Deel op Facebook Deel op Twitter Deel op LinkedIn Deel via WhatsApp

Laat een reactie achter