RIF-budget voor 2023 verhoogd met 2 miljoen euro

04-11-2022

#RIF

We weten natuurlijk wel dat de samenwerking tussen het mbo en het bedrijfsleven succesvol is en een hoop mooie resultaten oplevert. En daarom doet het ons goed dat de huidige regeling Regionaal Investeringsfonds MBO 2019-2022 (RIF) niet alleen met één jaar wordt verlengd, maar dat het budget om de inflatie op te vangen ook nog eens met 2 miljoen euro wordt verhoogd. Het totale subsidieplafond voor 2023 ligt nu op 27 miljoen euro. Dat betekent dat nog meer studenten kunnen profiteren van een betere voorbereiding op de arbeidsmarkt.

In januari en juni 2023 worden opnieuw aanvraagrondes opengesteld onder de huidige regels. Naar verwachting treedt op 1 januari 2024 een nieuwe regeling in werking die aansluit bij de werkagenda mbo die de minister van OCW na de zomer met de mbo-sector wil afsluiten, en bij nieuwe kwaliteitsafspraken in het mbo.

Wat is het RIF?

Voor wie het gemist heeft: in 2013 startte het RIF om de aansluiting tussen het middelbaar beroepsonderwijs en de arbeidsmarkt te verbeteren. Het fonds stimuleert publiek-private samenwerking tussen onderwijs, werkgevers en regionale overheden. En met succes, blijkt ook weer uit recente evaluaties. In de afgelopen jaren kwamen 187 aansprekende samenwerkingsverbanden tussen scholen en bedrijven mede door het RIF tot stand.

Deel op Facebook Deel op Twitter Deel op LinkedIn Deel via WhatsApp

Laat een reactie achter